Giri?imciler ve bir hayali olanlar i?in pazarlama platformu

Kolay Olu?turucu

Sadece a birka? t?kla e-posta ile olu?tur ve g?nder

T?m cihazlarda harika g?r?nen e-postalar, duyurular ve tan?t?mlar olu?turmak i?in s?r?kleyip b?rak?n.

??letmenizin bir web sitesi var, ?imdi ona bir ses verin.

T?keticilerin % 86's?

ayl?k tan?t?m e-postalar? almak isteyen

Ortalama 43 ABD dolar? getiri

her 1 dolarl?k pazarlama harcamas? i?in

B?t?nle?me

?rg?tl? kal?n ve zamandan kazan?n

Weebly Promote, Weebly web sitenize sorunsuz bir bi?imde entegre olur, b?ylece ki?ilerinize tek bir yerden e-postalar g?ndermek i?in sadece bir ?ablon se?ip, mesaj?n?z? ?zelle?tirmeniz yeterli olur.

Ak?ll? Kat?l?m

Ziyaret?ilerinizi s?rekli m??terilere d?n??t?r?n

G?ndelik ziyaret?ilerinizi, haber b?lteni abonelerinizi ve grup ?yelerinizi, ilgi ?ekici ki?isel duyurularla sad?k m??terilere d?n??t?r?n.

?ye Ki?iler

G?ndelik Ziyaret?iler

Haber B?lteni Aboneleri

M??terileriniz sizin hakk?n?zda daha fazla ?ey bilmek istiyor

Marka tutarl?l???

Markan?z?, ?r?n?n?z? ve hizmetlerinizi tan?t?n.

E-posta, sat?n al?mlar? desteklemek anlam?nda sosyal medyadan 3 kat daha etkilidir. Weebly Promote'u kullanarak bir sat?? ba?lat?n, yeni ?r?nlerinizi sergileyin ya da m??terilerinizi ?ekecek g?ncellemeler payla??n.

Email ?statistikleri

Sonu?lar? an?nda takip edin

Ka? ki?inin e-postan?z? a??p i?indeki ba?lant?lara t?klad???na dair istatistikleri g?r?n ve b?ylece i?letmeniz ?nemli, bilin?li kararlar al?n.

E-posta Performans?

Teslimat ?creti

0%
150/152 Teslim Edildi

A??lma Oran?

0%
142/149 A??l?yor

T?klama Oranlar?

0%
39/45 T?klama

?zellikler

??te sunulan ?zellikler

Ki?ileri Kolayca ??e Aktar?n

Weebly ki?ilerinize e-postalar g?nderin ya da Gmail'den i?e aktarma yap?n

?zel Gruplar Olu?turun

Ba?l?l?k tabanl? olarak segmentler veya gruplar olu?turun

Haz?r D?zenler

Haz?r d?zenleri istedi?iniz gibi ?zelle?tirin

?statistikleri An?nda ?l??n

Sayfa a?malar?, g?r?nt?lemeleri ve t?klamalar?n? an?nda ?l??n

Ki?iselle?tirilmi? Yard?m

Pazarlaman?z? ihtiya?lar?n?z? kar??layacak ?ekilde yap?land?rma konusunda yard?m al?n

Tek Hesap

T?m?n? tek bir hesap ile Weebly ?zerinden yap?n

E-posta, yeni m??teriler edinmek i?in sosyal medyadan 40 kat daha iyidir.

Ayr?nt?l? olarak Kar??la?t?r?n

 • Weebly ile otomatik olarak senkronize edilir
 • Haz?r d?zenleri ?zelle?tirin
 • Basit s?r?kle ve b?rak olu?turucu
 • Mobil cihazlar i?in otomatik d?n???m
 • A?ma ve t?klamalar? g?steren raporlar
 • Dinamik Facebook Reklamlar?
 • - -
 • - -
 • - -
 • - -
 • - -
 • - -
 • - -
 • - -

Ba?lamaya haz?r m?s?n?z?

?imdi Ba?la