Hizmet Koşulları

Son güncelleme tarihi: 6 Kasım 2017


İçerik kılavuzu

Weebly'de, aşağıdaki site türlerine izin verilmez:

 1. Yetişkin: cinsel bağlamda çıplaklık içeren, cinsel organları gösteren veya yetişkin temalarına yer veren siteler
 2. Telif Haklı İçerik: haklarına sahip olmadığınız müzik, film veya oyunlar
 3. Nefret Söylemi: ırk, din, cinsiyet veya cinsel yönelim gibi konularda belli birey ve gruplara karşı şiddeti teşvik eden veya nefreti kışkırtan içerik. Yukarıdakiler örnek niteliğindedir ve nefret söyleminin hedefi olabilecek birey veya grupların ayrıntılı listesinin oluşturulması amaçlanmamıştır.
 4. İstenmeyen Posta/SEO: tek amacı Google sıralaması, Facebook "beğenileri" vb. olan bir site
 5. Kimlik Avı: kullanıcıları kandırarak kullanıcı adı ve parolalarını sağlamalarını amaçlayan bir site
 6. Yasadışı İçerik: Birleşik Devletlerde veya diğer ülkelerin yasalarına göre yasadışı olabilecek içerik
 7. Dolandırıcılık: çabuk zengin ol (get rich quick, piramit/MLM veya diğer kuşkulu programlar
 8. Aşırı Reklâm: sitenize aşırı, sayfa başına üç reklâm biriminden fazla reklâm yerleştirmek
 9. Dosya Barındırma: Weebly düzenleyicisi ile oluşturulmamış siteleri içeren siteler
 10. Zarar Verici Deneyim: aşırı yanıp sönen başlıklar, aşırı animasyonlu hareket veya kuşku duymayan ziyaretçilerde nöbeti tetikleyebilecek içerik gibi dehşet verici kullanıcı deneyimi sunan "Özel HTML" öğesini kullanan siteler
 11. Yasadışı/Uygunsuz ürünler: yasadışı, silah niteliğinde, sahte, çalıntı, hileli, ihlal eden, gizlilik/reklâm haklarını ihlal eden, rahatsız edici, pornografik veya silah olarak imal edilmiş/silah olarak kullanılması amaçlanmış öğeleri sunan veya satan siteler

Bu liste bir hızlı başvuru listesidir ve eksiksiz bir liste olması amaçlanmamıştır. Daha spesifik bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki Koşulları dikkatle okuyun.

1. Koşulların kabulü

Weebly, Inc.'in (“Weebly”) web sitesi oluşturma hizmetine hoş geldiniz. Web sitesi ve ilişkili http://weebly.com (“Site”) etki alanları aracılığıyla kullanıma sunulan web sitesi barındırma hizmetleri, web siteleri, iletişim araçları, mobil uygulamalar ve e-ticaret araçları ve diğer hizmetlerin (toplu olarak "Hizmet") kullanılması ve söz konusu Hizmetlere erişim, bu Kullanım Koşullarına ("Koşullar") tabidir. Bu Koşullar, sizinle Weebly, Inc. arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Bu Koşullar, Hizmetleri deneme amaçlı kullandığınız zaman da geçerli olacaktır. Bu Hizmetleri herhangi bir şekilde kullanmak suretiyle bu Koşulları, Gizlilik Bildirimimizi ve Sitede paylaşılan diğer tüm yasal bildirim veya yönergeleri kabul etmiş sayılırsınız. Hizmetleri bir kurum adına kullanıyorsanız bu Koşulları söz konusu kurum adına da kabul ediyorsunuz demektir. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız Hizmetleri kullanmayın.

2. Hizmetin tanımı

Web tabanlı hizmetimiz, bir hesap oluşturan kullanıcıların ("her biri bir "Hesap Sahibi") çevrimiçi bir web sitesi oluşturmalarını ve güncellemelerini sağlar. her bir Hesap Sahibi, kayıt olduktan sonra kendi Web Sitesini alır ve "İçerik" paylaşabilir (8. Maddede tanımlanmaktadır). Yeni Weebly araç ve kaynaklarının çıkması dâhil olmak üzere Hizmetlere ilişkin tüm yeni özellikler bu Koşullara tabi olacaktır. Hizmeti kullanmak için doğrudan veya web tabanlı içeriğe erişen cihazlar aracılığıyla İnternet'e bağlı olmanız ve İnternet erişimiyle ilgili tüm ücretleri ödemeniz gerekir. Buna ek olarak, İnternet erişimli bir bilgisayar da dâhil olmak üzere söz konusu İnternet bağlantısını yapmak için gerekli olan tüm ekipmanı sağlamalısınız. Hizmet, hizmet duyuruları, idari mesajlar ve Weebly Haber Bülteni gibi bizden gelecek belli iletileri içerebilir. Bu iletiler, Weebly üyeliğinin bir parçası olarak değerlendirilir. Size sağladığımız Hizmet arabirimleri haricinde başka herhangi bir yolla Hizmetlere erişim sağlayamazsınız.

3. Kayıt

Bir Hesap Sahibi kaydı oluşturmak için bize geçerli bir e-posta adresi ve diğer bilgileri ("Kayıt Verileri") sağlamanız gerekir. Kayıt işlemi sırasında web siteleriniz için bir parola ve hesap adı seçecek ve Weebly Kimlik Numaranızı alacaksınız. Parola ve hesabınızın gizliliğini sağlama ve hesabınız altında yürütülen tüm etkinlikler konusunda siz sorumlusunuz. Hizmeti kullanmanız bakımından gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Kayıt Verilerini sürdürmeyi ve güncellemeyi kabul ediyorsunuz. Gerçek dışı, doğru olmayan, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi sağlarsanız veya Weebly söz konusu bilgilerin gerçek, doğru, güncel veya eksiksiz olmadığı konusunda makul bir gerekçeye sahipse hesabınızı askıya alabilir veya sonlandırabiliriz ve Hizmetlerin veya Hizmetlerin herhangi bir kısmının halihazırdaki veya gelecekteki herhangi bir veya tüm kullanımlarını reddedebiliriz. 13 yaşın altındaki bireylerin Weebly.com aracılığıyla hesap oluşturması veya kullanması yasaktır. Bununla birlikte, 13 yaşın altındaki öğrenciler, öğretmenin öğrencilerin ebeveynlerinden imzalı ebeveyn onayı almış olması kaydıyla, öğretmenlerin education.weebly.com aracılığıyla oluşturdukları özel öğrenci hesapları yoluyla Weebly'yi kullanabilirler.

4. Weebly Gizlilik Bildirimi

Bu Koşulların bir parçası olan Gizlilik Bildirimimiz, Kayıt Verilerini ve hakkınızdaki belirli diğer bilgileri nasıl topladığımızı, koruduğumuzu ve kullandığımızı açıklamaktadır. Gizlilik Bildirimini okumanızı ve içerdiği bilgileri, bilgi sahibi olarak karar vermenize yardımcı olmak üzere kullanmanızı öneriyoruz.

5. Web sitesi hesabı ve güvenlik

Parola ve hesabınızın gizliliğini sağlama ve hesabınız altında veya web sitesi ile bağlantılı olarak yürütülen tüm etkinlikler veya eylemler konusunda siz sorumlusunuz. Hesabın yetkisiz kullanılması veya diğer tüm güvenlik ihlallerinde bize yazılı bildirimde bulunmayı kabul ediyorsunuz. Bu güvenlik yükümlülüğüne uymamanız nedeniyle oluşabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağız. Hiçbir koşul altında, söz konusu eylem veya ihmallerin bir sonucu olarak oluşabilecek her tür zarar da dâhil olmak üzere sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın eylemleri veya ihmallerinden ötürü hiçbir surette sorumlu olmayacağımızı kabul ve beyan ediyorsunuz.

6. Mülkiyet Hakları

Hizmet, Hizmet ile bağlantılı olarak kullanılan tüm gizli ve özel yazılım, Malzemeler, sponsor reklâmlarında veya Hizmet veya reklâm verenler tarafından size sunulan bilgilerde yer verilen içerik ve Weebly tarafından veya Weebly aracılığıyla size sağlanan diğer tüm malzeme veya hizmetler bize veya malzeme, içerik lisanlarını bize veren veya bize hizmet sağlayan diğer taraflara aittir ve telif hakları, ticari marka, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet yasalarının koruması altındadır.

“Malzemeler”, gerekli tüm yazılım, tüm bilgilendirici metinler, yazılım belgeleri, düzen tasarımı ve "görünüm ve hissi", fotoğraflar, grafikler, ses dosyaları, video, mesajlar, etkileşimli ve anlık iletiler, tasarım ve işlevler, dosyalar, belgeler, görseller veya ister halka açık olarak paylaşılmış, ister özel olarak iletilmiş olsun diğer malzemeler ve bunun yanı sıra bunlara ait türev işler anlamında kullanılmaktadır.

Weebly, bu Koşullar uyarınca Hizmetlere erişim sağlamanız ve kullanmanız için gerekli olduğu ölçüde veya yalnızca bu kapsamda Malzemeleri kullanma izni vermektedir. Bu izin, Malzemelerin içinde veya Malzemelerle birlikte kullanılan herhangi bir programlama kodu veya kaynak kodunu saklama, kopyalama, çoğaltma, yeniden yayınlama, değiştirme, yükleme, paylaşma, tercüme etme, kopyasını çıkarma, kiralama, kiraya verme, ödünç verme, satma, dağıtma, transfer etme, iletme, görüntüleme, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik, tersine montaj, deşifre etme veya başka türlü araştırma veya normalde Malzemeleri bu Koşullarda özel olarak izin verilen hallerin dışında dağıtma iznini vermemektedir. Hizmet veya Malzemelere ait herhangi bir hakkı satamaz, devredemez, alt lisans veremez, teminat hakkı veremez veya başka türlü transfer etme girişiminde bulunamaz, bunları temel alan türev işler oluşturamaz veya bu Koşullarda açıkça izin verilen haller dışında Hizmet veya Malzemeleri, hiçbir surette, tamamen veya kısmen, ticari amaçla kullanamazsınız. Hizmet ve Malzemelerin bu belgede özel olarak belirtildiği amaç dışında veya ön iznimiz veya hangisi geçerli ise lisans sahiplerimiz ve reklâm verenlerin ön yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla kullanmanız yasaktır. Bu Koşullarda açıkça size verilmeyen tüm hakları saklı tutuyoruz.

Tüm ticari markalar, hizmet markaları, logolar, sloganlar ve marka sloganları (tek tek ve toplu olarak "Marka" veya "Markalar") Weebly veya ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu belgede açıkça öngörülmedikçe Weebly veya ilgili üçüncü taraf Marka sahibi tarafından açık yazılı izin olmaksızın herhangi bir Markanın lisansı veya kullanım hakkı verilmemektedir.

Hizmet veya e-posta yoluyla sizden gizli veya özel bilgi almak istemiyoruz. Yetkili bir Weebly temsilcisi ile yazılı mutabakat sağlanmadıkça bize herhangi bir yolla ilettiğiniz tüm malzeme, bilgi veya fikirler, ürün geliştirme, imalat ve pazarlama dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne amaçla olursa olsun tarafınıza herhangi bir tazminat ödeme veya tarafınıza yönelik sorumluluk doğurmaksızın tarafımızdan veya bağlı şirketlerimiz tarafından yayılabilir. Bununla birlikte, bu hüküm Gizlilik Bildirimimize tabi olan İçerik veya kişisel bilgiler için geçerli değildir.

7. İçeriğinize ilişkin haklarınız

Weebly, İçeriğinize dair mülkiyet iddiasında bulunmamaktadır; ancak bize İçeriğinizi Hizmette barındırma izni veriyorsunuz. Bu izin, ancak Hizmeti kullanmaya devam ettiğiniz ve bir Hesap Sahibi olarak kaldığınız müddetçe mevcuttur.

8. İçerik ve yürütme kural ve yükümlülükleri

Hizmet aracılığıyla bir web sitesinde paylaştığınız tüm bilgi, veri, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj, mal, ürün, hizmet veya diğer malzemeler ("İçerik"), münhasıran söz konusu İçeriğin menşei olan kişinin sorumluluğundadır. Yüklediğiniz, paylaştığınız, ilettiğiniz veya Hizmet aracılığıyla başka türlü kullanıma sunduğunuz tüm içerikten sorumlusunuz. Hizmet aracılığıyla paylaştığınız İçeriği kontrol etmiyoruz. İçeriğiniz, Weebly'nin e-Ticaret platformundan alınan kişisel kimliği tanımlanamayan alıcı/satıcı işlemi veya davranış verilerini (toplu olarak "Platform verileri") içermez. Weebly, tüm Platform Verilerinin mülkiyetine sahiptir ve bunu Hizmet operasyonları, iyileştirmeler ve analiz işlemleri için kullanır. İçeriğinizin yedek kopyalarını almaktan da sorumlusunuz.

Bu Hizmeti kullanmak suretiyle rahatsız edici, yakışıksız veya sakıncalı içeriğe maruz kalabilirsiniz. Hiçbir koşulda, içeriğinizdeki herhangi bir hata veya ihmalden kaynaklanan veya paylaşılan, iletilen veya Hizmet aracılığıyla başka türlü kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin kullanılması sonucu ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarar dâhil olmak üzere İçeriğinizden veya herhangi bir üçüncü tarafın içeriğinden sorumlu olmayacağız. İçeriği önceden gözden geçirmediğimizi ancak Hizmet aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir İçeriği reddetme, taşıma veya silme hakkımızın (yükümlülüğümüzün değil) olacağını kabul ediyorsunuz. Bundan başka, bu Koşulları ihlal eden veya münhasır takdir yetkimiz uyarınca sakıncalı olan herhangi bir içeriği kaldırma hakkımız da olacaktır. Herhangi bir İçeriğin kullanımını değerlendirmeli ve bununla ilgili tüm riskleri almalısınız. Tarafımızdan oluşturulan herhangi bir İçeriğe bel bağlayamazsınız. Yasada öngörülmesi halinde veya samimi olarak söz konusu muhafaza veya ifşaatın aşağıdaki nedenlerle gerekli olduğu kanısına varırsak içeriği muhafaza edebileceğimizi ve ayrıca İçeriği ifşa edebileceğimizi kabul ve beyan ediyorsunuz: (a) yasal sürece uymak; (b) bu Koşulları uygulamak; (c) herhangi bir İçeriğin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiği iddialarına yanıt vermek veya (d) bizim ve kullanıcılarımızın ve halkın haklarını, mülkünü veya kişisel güvenliğini korumak.

İçerik de dâhil olmak üzere Hizmetin teknik olarak işlenmesi ve iletilmesi, (a) çeşitli ağlar üzerinden iletim yapılmasını ve (b) bağlı ağ veya cihazların teknik gerekliliklerine uymak ve adapte olmak için yapılan değişiklikleri içerebilir.

Şunları yapamazsınız:

 1. özelliklere sahip herhangi bir İçeriği yükleyemez, paylaşamaz, iletemez veya başka türlü kullanıma sunamazsınız:
  1. yasadışı, zararlı, tehdit edici, kötüye kullanan, taciz edici, haksız, karalayıcı, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde, başkasının gizliliğini ihlal eden (söz konusu bilgilerin sahibinin yazılı izni olmaksızın herhangi bir adres, e-posta, telefon numarası veya başka herhangi bir iletişim bilgisi dâhil), nefret dolu veya ırk, etnik köken veya başka açıdan sakıncalı olan;
  2. herhangi bir yasa veya sözleşme uyarınca veya güvene dayalı ilişki gereği iletme hakkınız olmayan İçerik (sözgelimi içeriden alınan bilgi, istihdam ilişkilerinin bir parçası olarak veya gizlilik sözleşmeleri uyarınca öğrenilen veya ifşa edilen özel ve gizli bilgiler gibi);
  3. herhangi tarafa ait herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, gizlilik ve aleniyet hakları veya herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal eden İçerik (örneğin, haklarına sahip olmadığınız müzik, film, görsel, e-kitap veya oyun);
  4. istenmeyen ticari e-posta veya "istenmeyen posta". Buna, (i) sizden e-posta istemeyen alıcılara yönelik olarak veya sahte bir iade adresi kullanarak kitlesel e-posta gönderilmesi, (ii) uygunsuz bağlantı, başlık ve açıklamalarla bir sitenin tanıtılması veya (iii) sitenizin, halka açık forumlarda birbiriyle özdeş olan çok sayıda gönderi ile tanıtılması gibi etik dışı pazarlama, reklâm veya "spam" ile bağlantılı diğer tüm uygulamalar dâhildir;
  5. Hizmetin, bilgisayar yazılımının veya donanımının veya iletişim ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratan, yok eden veya sınırlandıran veya herhangi bir Weebly kullanıcısının Hizmete erişim yeteneğini olumsuz etkileyen yazılım virüsleri, solucanlar, Truva atı veya diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programlarını içerir;
  6. "çabuk zengin ol", "gezerken para kazan (get paid to surf)", piramit/çok düzeyli pazarlama veya diğer kuşkulu programlarla bir kullanıcıdan yararlanmayı amaçlayan veya
  7. yetişkin mahiyetinde olan, söz gelimi cinsel bağlamda çıplaklık veya yetişkin temalarına yer veren veya cinsel organları açıkta gösteren herhangi bir İçerik;
 2. herhangi bir surette küçüklere zarar veren;
 3. başkalarını "sinsice izleyen", "zorbalık yapan" veya başka türlü taciz eden;
 4. bir Weebly yetkilisi, forum lideri, kılavuz veya etkinlik sahibi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişi veya tüzel kişiliğin kimliğine bürünen veya bir kişi veya tüzel kişilikle ilişkinizi yanlış beyan eden veya yanlış tanıtan;
 5. Hizmet aracılığıyla iletilen herhangi bir İçeriğin menşeini gizlemek için üstbilgilerin sahtesini yapan veya kimlik belirteçlerini başka türlü değiştiren;
 6. Hizmete veya Hizmete bağlı sunucu veya ağlara müdahale eden veya bozan veya Hizmete bağlı ağların herhangi bir gereklilik, prosedür, politika veya düzenlemesine uymayan;
 7. kasten veya kasıt olmaksızın yürürlükteki herhangi bir yerel, eyalet, federal veya yabancı ülke yasa veya düzenlemesini ihlal eden. Birleşik Devletler veya ikamet ettiğiniz ülkeden içe aktarılan teknik verilerin iletilmesiyle ilişkili olarak tüm geçerli yasalara uymanız gerekir. Site, Hizmet veya Malzemeleri, Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanıyorsanız kabul edilebilir çevrimiçi davranış, veri gizliliği ve ihracat ve ithalat düzenlemeleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer ülkelerin geçerli tüm yasalarına uyma konusunda münhasıran sorumlusunuz;
 8. yasadışı etkinlikler hakkında talimat içeren bilgileri teşvik etmek veya sağlamak, herhangi bir grup veya bireye karşı fiziksel zarar veya yaralamayı teşvik etmek veya hayvanlara karşı herhangi bir zulüm eylemini teşvik etmek. Buna, sınırlama olmaksızın bomba, el bombası ve diğer silahlar ve kundaklama cihazının nasıl imal edileceğine dair talimatlar da dâhil olabilir;
 9. Hizmeti başka bir web sitesine iletme hizmeti olarak kullanmak veya Google veya başka bir SEO sıralamasını veya Facebook veya başka sosyal ağ oluşturma programı veya web sitesi "beğenilerini" ve benzeri oylama mekanizmalarını hileli olarak maniple etmek;
 10. yasadışı olarak ve kimlik avı amacıyla üçüncü bir tarafın parola ve kişisel kimliğini tanımlayıcı bilgilerini istemek;
 11. Hizmetin kayıt yaptırdığınız kapsamını aşmak (örneğin, kullanma hakkınız olmayan araçlara erişerek veya kullanarak veya diğer kullanıcı yorumları veya içeriğini silerek, ekleme yaparak veya başka türlü değiştirerek);
 12. sayfa başına üçten fazla reklâm birimi veya Sitenin kullanılabilirliğini büyük ölçüde azaltan herhangi bir reklâm dâhil etmek;
 13. münhasıran, tarafımızca barındırılması ve Hizmet kullanılarak (başka bir deyişle Weebly düzenleyicisi ile oluşturulan) bir web sitesinin dışında kullanılması amacıyla dosya yüklemek;
 14. özelleştirilmiş programlama ile dehşet verici bir kullanıcı deneyimi sunan bir web sitesi oluşturmak. Örnekler arasında, sınırlama olmaksızın, aşırı yanıp sönen başlıklar, aşırı animasyonlu hareket ve kuşku duymayan ziyaretçilerde nöbetleri tetikleyen içerik sayılabilir;
 15. herhangi bir koşul altında, GNU Affero Halka Açık Lisans v.3 veya daha sonraki bir sürümüne tabi herhangi bir açık kaynak yazılı kullanmak veya
 16. müşteri destek e-posta, sohbet veya telefon hizmet ve temsilcilerimizi kötüye kullanmak.

Yukarıdaki yasaklardan herhangi birisini ihlal eden tüm hesap veya kullanıcıları sonlandırma hakkını elimizde tutuyoruz.

9. Weebly Aracılığıyla Satış

Hizmet ve Malzemelerimizin bir kısmı size Weebly tarafından barındırılan veya tasarımı yapılan siteler aracılığıyla mal ve hizmet satma veya satın alma fırsatını sunmaktadır (söz konusu mal ve hizmetler, “Ticari Ürünler”). Biz yalnızca alıcı ve satıcılara bu Ticari Ürünlere ilişkin işlemleri yürütmeleri için platform sağlıyoruz. Weebly aracılığıyla satış yapabilmek için 18 yaş veya üstü veya ikamet ettiğiniz yerde veya Hizmetlerimizi kullandığınız yerde reşit olma yaşında olmanız ve tam yasal adınızı, mevcut adresinizi, geçerli bir e-posta adresini ve tarafımızdan talep edilen diğer tüm bilgileri sağlamanız gerekir. Hesabın kime ait olduğu konusunda bir ihtilaf çıkması durumunda, hesabın kime ait olduğunu belirlemek veya teyit etmek için belge talep etme hakkını saklı tutuyoruz. Belgeler arasında sınırlama olmaksızın iş ruhsatınızın taranmış bir nüshası, devlet tarafından verilmiş fotoğraflı bir kimlik kartı ve kayıtlarımızdaki kredi kartınızın son dört hanesi gibi vb. sayılabilir.

Bir alıcı, Ticari Ürünleri satın aldığında ödemeler üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından işleme alınacaktır. Ticari Ürünlerin Alıcılarına, ödeme bilgilerini girerken onları üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısının hizmet koşulları ve gizlilik politikasına yönlendiren bir bildirimde bulunulacaktır. Bu ödeme hizmetleri konusunda, münhasıran üçüncü taraf ödeme hizmetleri sağlayıcısının hizmet koşulları ve gizlilik politikası geçerli olacaktır. Bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden sorumlu değiliz. Ticari Ürünleri sunarken, satarken veya satın alırken, bu Koşullarda belirtilen diğer kural ve gerekliliklere ek olarak aşağıda sıralanan kurallara da uymanız gerekmektedir.

ŞUNLARI YAPAMAZSINIZ:

 1. aşağıdaki nitelikleri taşıyan herhangi bir Ticari ürünü sunmak veya satmak:
  1. sahte, çalıntı ve hileli olanlar da dâhil olmak üzere yasadışı veya potansiyel olarak yasadışı ürünler. Hizmetleri kullanarak satılan Ticari Ürünler, Birleşik Devletler dışındaki bireylere satılan Ticari Ürünler de dâhil olmak üzere geçerli tüm yasalar uygun olmalıdır;
  2. başkasının fikri mülkiyet veya gizlilik haklarını ihlal eden veya ihlal etme potansiyeli taşıyan veya iftira niteliğinde, kötüleyici veya başka türlü karalayıcı olan ürünler;
  3. kendi takdir yetkimiz uyarınca uygunsuz, rahatsız edici, pornografik, cinsel olarak açık veya şiddet içerikli olduğunu tespit ettiğimiz ürünler veya
  4. ateşli silahlar, yasaklanmış cihazlar veya mühimmat dâhil olmak üzere silah olarak imal edilmiş veya esas olarak silah olarak kullanılması amaçlanmış ürünler. Kendi münhasır takdir yetkimiz uyarınca, bu Koşullara uygun olarak Ticari Ürünlerin "silah" sayılıp sayılmayacağını tespit etme hakkını saklı tutuyoruz; veya
 2. Ticari Ürünleri sunarken veya satarken önceden üçüncü tarafın iznini almadan herhangi bir üçüncü tarafın (önemli ve ünlü kişiler dâhil) görsel ve adlarını kullanmak.

10. Ücretler/ödeme

Weebly ile bir (1) aylık, altı (6) aylık, on ki (12) aylık veya yirmi dört (24) aylık kontrat sözleşmesi yapabilirsiniz. Hizmetin bazı özellikleri, Sitedeki her bir Hizmet için belirtildiği şekilde ücret ödenmesini gerektirir ("Ücretler"). Bu özellikler için kaydolursanız, geçerli tüm özellik Ücretlerini ödemeniz gerekir. Fiyatlarımızda değişiklik yapma ve/veya Hizmetin belli kısımlarını fiyatlandırma amacıyla paket halinde sunma hakkını saklı tutuyoruz. Hesabınızı ve mali bilgilerinizi doğrulamak için makul ölçüde gerekli araştırmayı yapma konusunda bize yetki veriyorsunuz.

Tüm Ücretler ABD Doları para birimindedir ve vergi idarelerinin öngördüğü tüm vergi, harç ve resim hariçtir; bunları ödeme sorumluluğu size aittir. Bir Ücret karşılığında sunduğumuz herhangi bir Hizmeti satın alırsanız, Weebly veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza ödeme kartı bilgilerinizi saklama konusunda onay vermiş ve (a) satın alabileceğiniz Hizmetlere ilişkin Ücretleri ve (b) Hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı geçerli tüm vergileri verdiğiniz ödeme kartından alma yetkisi vermiş olursunuz ve vadesi geçen tüm tutarlar için tüm tahsilat giderlerini faiziyle birlikte geri ödeyeceksiniz. Verdiğiniz ödeme kartının son kullanım tarihi geçer ve yeni ödeme kartı bilgisi sağlamaz veya hesabınızı iptal etmezseniz bize fatura kesmeye devam etme yetkisi vermiş olursunuz ve tahsilatı yapılmamış tüm Ücretlerden sorumlu olacaksınız.

SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONUNDA, TARAFINIZCA AÇIKÇA İPTAL EDİLMEMESİ HALİNDE SÖZLEŞMENİZ OTOMATİK OLARAK EK BİR SÖZLEŞME SÜRESİ KADAR UZATILACAKTIR VE BUNA UYGUN OLARAK TERCİH ETTİĞİNİZ ÖDEME YÖNTEMİ ÜCRETLENDİRİLMEYE DEVAM EDECEKTİR. GÜNCEL SÖZLEŞMENİZE İLİŞKİN OTOMATİK YENİLEME ÖZELLİĞİNİ İSTEDİĞİNİZ ZAMAN KAPATABİLİRSİNİZ. İSTEDİĞİNİZ ZAMAN HTTP://HC.WEEBLY.COM ADRESİNE E-POSTA GÖNDEREREK VEYA YARDIM MERKEZİMİZİ ARAYARAK İPTAL TALEPLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

11. İptal; Hizmet Değişiklikleri

Hizmeti iptal ederseniz, iptal işleminiz derhal yürürlüğe girecektir. İptal işleminden sonra web sitenize erişemeyeceksiniz ve web sitenizdeki tüm bilgileri silebiliriz. Bu şekilde silinen bilgiler ve içeriğe dair hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Hizmeti sunmaya devam ettikçe Hizmeti güncellemeyi, iyileştirmeyi ve genişletmeyi sağlayacağız ve buna çabalayacağız. Sonuç olarak, mevcut oldukça ve her gün Hizmete erişim sağlamanıza izin vereceğiz ve bu Koşullarda açıkça belirtilenlerin dışında başka yükümlülük olmayacak. Münhasır takdir yetkisi bize ait olmak kaydıyla Hizmette kısmen veya tamamen değişiklik yapabilir (örneğin, veri saklama ve kapasite sınırlarını değiştirme), başkasıyla değiştirebilir, Hizmete erişimi reddedebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir veya sunduğumuz Hizmetlerin tümü veya bir kısmına ait fiyatları değiştirebilir veya tadil edebiliriz. Tüm bu değişiklikler, aksi belirtilmedikçe, sitemizde paylaşıldığı veya size doğrudan iletildiği andan itibaren geçerlidir. Bundan başka, bu Koşullara aykırı olduğu kanısına varmamız halinde bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın hesabınızın bir parçası olarak bulunan herhangi bir İçeriği kısıtlama, kaldırma veya silme hakkını saklı tutuyoruz. Kuşkuya yer bırakmamak üzere, Hizmeti kullanırken sizin ve başkalarının sağladığı herhangi bir İçeriğin bir kopyasını saklama, sürdürme veya sağlama yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu müşteri hizmetlerini orantısız ölçüde kullanmanız veya başka türlü (münhasır takdir yetkimiz uyarınca tespit edildiği kadarıyla) diğer müşterilerimize destek sağlama kabiliyetimizi olumsuz etkilemeniz durumunda size sağlanan telefon ve sohbet desteğini sınırlandırma veya sonlandırma hakkını da saklı tutuyoruz.

12. Para İadesi Garantisi

Tüm ücretli Weebly hesapları, aylık hesaplar hariç olmak üzere 30 günlük para iade garantisini içerir. Söz konusu hesap hizmetinden herhangi bir nedenle memnun kalmadıysanız, hesabınızı etkinleştirme tarihinden itibaren 30 gün içinde veya sözleşmenizin yenilendiği tarihten itibaren 30 gün içinde iptal etmeniz durumunda tam para iadesi alabilirsiniz. Lütfen para iade talepleriniz aşağıdaki konu satırını kullanarak http://hc.weebly.com adresine yönlendirin: Para İadesi Talebi. Weebly'deki hizmetinizi, sözleşme süresi boyunca istediğiniz zaman yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Hizmeti düşürmeniz durumunda, ilk sözleşme sürenizin kalan süresi için iki hizmet arasındaki maliyet farkı kadar orantılı bir tutar Weebly hesabınıza alacak kaydedilecektir. Bu alacak, Weebly'den gelecek aylarda alınacak hizmete mahsup edilecektir ve nakit olarak para iadesi yapılamaz. Hesabınızı düşürmeniz, hesabınızda İçerik, özellik veya kapasite kaybına neden olabilir. Bu kayıplardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

13. Üçüncü Taraf Hizmetleri, Yazılım ve Web Siteleri; Tasdik İması Yoktur

Weebly, Üçüncü Taraf Malzemelerine Site aracılığıyla bağlanmış veya yönlendirilmiş olsanız da, olmasanız da herhangi bir üçüncü tarafa ait hizmet, ürün, yazılım, içerik veya web sitesini (toplu olarak "Üçüncü taraf Malzemeleri") kullanmanız sonucunda oluşan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Authorize.net, PayPal, Square, Stripe, Apple ve Android/Google ödeme seçenekleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere e-posta, e-ticaret ve ödeme hizmetleri gibi Üçüncü Taraf Malzemeleri, geçerli üçüncü taraf hizmet koşulları ve gizlilik politikalarına tabi olabilir ve herhangi bir Üçüncü Taraf Malzemesini kullanmadan önce söz konusu tüm koşulları gözden geçirme, kabul etme ve uyma sorumluluğu münhasıran size aittir. Herhangi bir Üçüncü Taraf Malzemesini kendi takdir yetkinize göre ve riskini siz üstlenmek kaydıyla kullanırsınız. Üçüncü tarafın hizmet koşulları veya lisans sözleşmesini kabul etmiyorsanız Üçüncü Taraf Malzemelerini indirmeyin veya kullanmayın. Hizmet aracılığıyla edinilmiş herhangi bir Üçüncü Taraf Malzemesini kullanmanız, size Üçüncü Taraf Malzemelerine ilişkin olarak üçüncü taraf sağlayıcının hizmet koşulları ve lisansında belirtilen koşulların ötesinde herhangi bir hak, mülkiyet hakkı veya çıkar devretmez. Sitede, herhangi bir Üçüncü Taraf Malzemesine atıfta bulunulması, söz konusu Üçüncü Taraf malzemelerinin tarafımızca onaylandığı veya tasdik edildiği anlamına gelmemektedir.

Üçüncü Taraf Ödeme İşlemcileri: Weebly, kişisel kimliğinizin tanınabileceği ödeme bilgilerinizin güvenli bir biçimde işlenmesine yardımcı olmaları için üçüncü taraf ödeme işlemcilerini kullanır. Söz konusu üçüncü taraf işlemcileri tarafından kişisel bilgilerinizin kullanılması konusunda, Weebly Gizlilik Bildirimi ölçüsünde koruyucu olan gizlilik korumalarını içerebilen veya içermeyebilen kendi gizlilik politikaları geçerlidir. Ödemeler, halen aşağıdaki üçüncü taraf satıcılar tarafından işleme konulmakta ve yönetilmektedir. Ödemeleriniz işleme konulurken hangi ödeme işlemcilerinin kullanıldığını size bildireceğiz.

Apple Pay ve Android Pay, ödeme işlemcisi olarak Stripe'ı seçen kullanıcılar için otomatik olarak etkinleştirilir. Ödeme türü olarak Apple Pay veya Android Pay yöntemlerini kabul etmek istemiyorsanız, Apple Pay ve/veya Android Pay'i devre dışı bırakma sorumluluğu size aittir. Bu ödeme seçeneklerini, Mağaza ödeme ayarlarında devre dışı bırakabilirsiniz. Apple Pay ve Android Pay yöntemlerini kullanmak suretiyle Apple Pay’in Kabul Edilebilir Yönergesini ve/veya Google/Android Pay’in (API) Hizmet Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

14. Temalar

Tercih ederseniz Hizmete başka kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere web sitesi temaları ("Özel temalar") ile katkıda bulunabilirsiniz. Bu belge ile bize Hizmete katkıda bulunduğunuz tüm Özel Temaları, HTML kodu ve ilişkili medya öğeleriyle birlikte kullanma, çoğaltma, değiştirme ve türev işlerini oluşturmaya yönelik münhasır, sürekli, alt lisans verilebilir, dünya çapında, gayri kabili rücu, telif ücretsiz hak ve lisansı veriyor ve vermeyi kabul ediyorsunuz.

15. Tasarımcı Platformu Koşulları

Üçüncü bir taraf için ("Müşteriniz") bir web sitesi (bir "Müşteri Web Sitesi") tasarımı yapmak için Tasarımcı Platformu Hizmetimizi kullanıyorsanız, Hizmetin kullanılması aşağıdaki ek koşullara tabi olacaktır.

 1. Müşterinizle ilişkiniz kesin surette sizinle Müşteriniz arasındadır. Müşterinizle yaptığınız herhangi bir sözleşmenin bir tarafı olmayacağız. Hizmetlerinizi ifa etmek için tercih ettiğiniz yol ve araçlar konusunda takdir yetkisi münhasıran size aittir ve sizin kontrolünüzdedir; bununla birlikte, bu hizmetleri zamanında ve profesyonel bir biçimde, sektör uygulaması ile tutarlı ve bu Koşullara uygun olarak ifa etmeyi kabul ediyorsunuz.
 2. Hesabınızda bulunan tüm Müşteri Web Siteleri ve her bir Müşteri Web Sitesinin bu Koşullara uygunluğu konusunda tüm sorumluluk size aittir.
 3. Hizmeti, özel bir etiketle yeniden satmanıza izin vermeyi amaçlasak da bu özel etiket hiçbir surette garanti değildir ve özel etiketini sürdürememesi durumunda hiçbir surette sorumlu tutulamayız.
 4. Müşterinizin bizimle iletişim kurması durumunda onları sizinle iletişim kurmaya yönlendireceğiz. Müşterinize destek vermemeniz ve Müşterinizden, sizden yanıt alamadığına dair bir talep almamız durumunda Müşterinizi doğrudan destekleme hakkını saklı tutuyoruz.
 5. Tasarımcı Platformu Hizmeti kullanımınıza ilişkin ödemeleri her bir web sitesi başına hesaplanır. Hesabınızda yer alan ve bir Müşterinin etki alanında canlı olarak yayınlanan her bir Müşteri Web Sitesi için aylık hizmet ücreti yansıtılır. Bu hizmet ücretleri, Weebly hesabınız için kayıtlarımızda bulunan kredi kartına faturalandırılır.
 6. Hizmet ücretleri, tüm Müşteri Web Sitelerinin toplam hizmet ücretleri temel alınarak her ay bir sonraki ayın hizmeti için faturalandırılır. Yeni bir Müşteri Web Sitesi ay ortasında yayınlanırsa, bir sonraki ayın faturasına bununla orantılı bir tutar yansıtılır.
 7. Güncel faturalama döneminden kalan günler için herhangi bir para iadesi yapılmaz.
 8. Hesap Sahibi olarak, hesabınızda bulunan her Müşteri Web Sitesine ilişkin ödemeden nihai olarak sorumlu olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Herhangi zamanda, herhangi bir Müşteri Web Sitesine ait fatura yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, fatura yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar Müşteri Web Sitesini devre dışı bırakma hakkımız olacaktır.

16. Hizmetin Yeniden Satışı

Weebly ile ayrı bir yazılı sözleşme (söz gelimi Weebly Bulut Sözleşmesi) biçiminde olabilecek açık yazılı iznimiz olmaksızın Hizmetin herhangi bir kısmını çoğaltamaz, yineleyemez, kopyalayamaz, satamaz, yeniden satamaz veya kullanamazsınız.

Weebly, Tasarımcılar tarafından üçüncü bir tarafa ait web sitelerini tasarlamak üzere sık sık kullanılmaktadır. Söz konusu kullanıma, münhasıran yukarıdaki açık Tasarımcı Platformu hükümleri uyarınca izin verilir. Üçüncü taraflar için web sitelerini Weebly'nin herhangi bir başka sürümünde tasarlıyorsanız, söz konusu sitelerin, üçüncü tarafça kontrol edilen kendi hesaplarının olması gerekir ve birden fazla müşteri sitesini size ait tek bir hesap altında toplayamazsınız.

17. Etki Alanı Kaydı, Etki Alanı İptali ve Kayıt Şirketi Değişikliği

Weebly tarafından size doğrudan sağlanan etki alanı kayıt hizmetleri için ("Etki Alanı Hizmetleri") aşağıdaki hüküm ve koşullar da geçerli olacaktır. Weebly tarafından sağlanan Etki Alanı Hizmetlerini kullanmak suretiyle aşağıdaki koşulları onaylamış olursunuz. Bazı hizmet paketleri, Weebly'nin sizin adınıza bir İnternet etki alanı adı kaydettirmesini veya mevcut etki alanı adının ("Etki Alanı") yenilenmesini içerir. Weebly, etki alanlarını tedarik etmek ve/veya sürdürmek için yalnızca sizinle etki alanı tahsisinden sorumlu kurum ("Kayıt Şirketi") arasında bir temsilci sıfatıyla davranacaktır. Bu kurum Register.com olacaktır. Dolayısıyla da tüm yeni kayıtlar ve bu kayıtların müteakip yenileme işlemleri, http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx. adresinde bulunan Register.com hüküm ve koşullarına tabi olacaktır. Weebly, istediği zaman başka bir etki alanı hizmet sağlayıcısını kullanma hakkını saklı tutar; bu durumda, bu Etki Alanı Koşullarını tamamlayıcı mahiyette söz konusu kurumun hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.

Weebly, ilk kez yıllık veya iki yıllık bir abonelik planı satın alanlara, bir yıla kadar ücretsiz bir (1) etki alanı sağlayabilir. Etki alanı, Weebly hesabınızın yaşam ömrü süresince dâhil edilecek ve etki alanı adınıza kaydedilecektir. Takip eden ilk yıl içinde geçerli etki alanı kayıt ücretlerini karşıladığınız müddetçe size ait olacaktır. Ücretsiz etki alanı adı, yeni bir plana başvurulduğunda yalnızca üst düzey etki alanları (örneğin, .com, .net ve .org) için geçerli olacaktır.

Etki alanı adı kaydettirilirken, etki alanı adı sahibine ("Kaydeden") ilişkin doğru ve eksiksiz verileri ve idari iletişim bilgilerini sağlama sorumluğu size aittir. Teknik konularda her zaman Weebly ile iletişime geçilecektir. Bir etki alanı başvurusu yapmadan önce etki alanının herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edip etmediğini veya mevcut mevzuata aykırı olup olmadığını kontrol etme sorumluluğu size aittir. Kayıt hizmetleri için üzerinden anlaşmaya varılan ücret alınıncaya kadar etki alanının etkinleştirilmesini erteleyebiliriz. Weebly, Kayıt Şirketi tarafından etki alanı adı tahsisini etkileyebilecek bir konumda değildir. Talep edilen etki alanı adlarının size tahsis edileceği ve/veya tahsis edilen etki alanı adlarının üçüncü taraf haklarından beri olduğunu garanti edemeyeceğimiz gibi sürekli mevcut olmalarını da garanti edemeyiz. Bir etki alanı adının kullanılabilir olup olmadığına ilişkin olarak size sağladığımız tüm bilgiler, üçüncü taraflarca bize sağlanan verileri temel alır ve yalnızca bilgi talebinin yapıldığı zaman için geçerlidir. Etki alanı, Kaydeden olarak sizin adınıza tescil edilmeden ve Kayıt Şirketinin veri tabanına girmeden tahsis edilmiş sayılmayacaktır.

Satın alınan etki alanları için ilk kayıt süresi değişiklik gösterebilir ve söz konusu kayıt 12 aylık dönemlerle otomatik olarak yenilenecektir. Etki alanınızın son kullanım tarihinden kırk beş (45) takvim günü önce otomatik yenileme ücreti size yansıtılacaktır (bu tarih Weebly web sitesi abonelik yenileme tarihinden farklı olsa bile). Elbette, otomatik yenileme yürürlüğe girmeden önce istediğiniz zaman ayarlarda otomatik yenileme seçeneğini kapatarak otomatik yenileme tercihinize son verebilirsiniz. Satın alınan her bir etki alanı adı, sizin adınıza tescil edilir ve geçerli ücretleri ödediğiniz müddetçe size aittir. Yeni bir etki alanı satın alır veya mevcut bir etki alanını yenilerseniz, satın alma işleminizi ilk otuz (30) gün içinde http://hc.weebly.com adresiyle iletişim kurarak iptal etmeniz durumunda tam para iadesi alabilirsiniz. Etki alanı adına ilişkiniz hakkınız ve mülkiyet hakkınız, satın alınmış bir etki alanını başka bir etki alanı sağlayıcısına transfer etmenize izin vermektedir; bununla birlikte, transfer edilen etki alanları için Weebly'ye ödenen kayıt ücretlerinin iadesini talep edemeyeceksiniz. Kaydedenin kimliği veya etki alanı adı kayıtlarınızdaki başka herhangi bir bilgiye bakılmaksızın Weebly hesabınız kullanılarak Weebly aracılığıyla kaydedilen tüm etki alanı adları için bu Koşullar geçerlidir.

Weebly hesabınızın sürdürülmesi için doğru ve güncel fatura bilgilerinin sürdürülmesi zorunlu bir koşuldur. Söz konusu veriler, Kaydedenin tam ve gerçek adını, bir fiziksel posta adresini (posta kutuları veya anonim adreslere izin verilmemektedir), geçerli bir e-posta adresi ve telefon numarasını içermelidir. Bu bilgilerde değişiklik olursa, çevrimiçi olarak güncellemek suretiyle bu değişikliği bize derhal bildirmelisiniz. Lütfen, güncel kredi kartı bilgisi dâhil olmak üzere fatura bilgileriniz güncel değilse Etki Alanı hizmetlerinizi yenileyemeyeceğimize ve bunların müteakiben geçerliliklerinin sona ereceğine dikkat edin.

Bu Koşullara ve Kayıt Şirketinin koşullarına tabi olmak kaydıyla bizim aracılığımızla kaydedilmiş olan tüm etki alanı adlarını, Weebly tarafından sağlanan aşağıdaki çevrimiçi talimatları uygulayarak başka bir kayıt şirketine transfer edebilirsiniz. Sizin, hesap sahibinin veya yeni kayıt şirketinin hatası nedeniyle yeni kayıt şirketinize etki alanı transferini gerçekleştiremememiz durumunda, açık olarak iptal tarihi geçtikten sonra, iptal edilen etki alanı adının ilgili kayıt şirketine sildirme yetkisine sahibiz. Etki alanı transferlerine ancak bizim nezdimizdeki tüm ihtilafsız beklemedeki talepleri çözmeniz durumunda izin verme hakkınız saklı tutuyoruz.

Bir etki alanı adını, geçerlilik süresi dolduktan sonra geri almak her zaman mümkün olmayabilir ve Weebly, bir etki alanı adının geçerlilik süresinden sonra ne zaman yenilenebileceğini ve hangi ücretlerin geçerli olacağını tespit etme konusunda münhasır takdir yetkisine sahiptir. Ödeme yapmadığınız için bir etki alanı adını kaybetmeniz durumunda Weebly'nin kendi münhasır takdir yetkisi ile aşağıdakileri yapma hakkı olacaktır: (a) etki alanını kendi amaçları doğrultusunda kaydettirmek ve kullanmak; (b) etki alanını, üçüncü bir tarafa satma veya transfer etme veya (c) etki alanı adını silme ve dünyanın herhangi bir yerindeki yeni bir kaydedenin etki alanı adını yeni etki alanı adı olarak kaydettirmesine izin verme. Bundan başka, hesabınızda ödenmemiş olan tüm tutarları Weebly'de kayıtlarımızda bulunan kredi kartınızdan tahsil edebileceğini kabul ediyorsunuz.

Belli durumlarda, etki alanı kayıtları, yasal bir sorunun konusu haline gelebilir. Weebly'nin, etki alanı adı kayıtlarınızdan birisi nedeniyle herhangi bir davanın tarafı olması durumunda, Weebly'nin tüm giderlerinden ve yasal ücretlerden sorumlu olacağınızı ve Weebly'yi herhangi bir davada tazmin edeceğinizi ve zararlarını karşılayacağınızı kabul ediyorsunuz. Weebly, etki alan adınızla ilişkili olarak bir adli veya idari mercie şikayet başvurusunda bulunulduğu bildirimini alırsa Weebly, kendi münhasır takdir yetkisine göre şunları yapabilir: (a) tescil kayıtlarınızı kullanma, değişiklik yapma veya transfer etme işlemlerinizi askıya alma ve/veya (b) tarafımızdan bir kayıt şirketi sertifikası sağlayarak tescil kaydınızın kontrolünü uygun adli makama bırakma.

Weebly tarafınızdan sizin adınıza kaydedilmiş olan bir etki alanı adına ait haklarınızı kaybederseniz bize derhal bildirimde bulunmalısınız.

18. E-Posta Pazarlama Hizmeti

Weebly tarafından size doğrudan sağlanan e-posta pazarlama hizmetleri ("E-Posta Pazarlama Hizmeti") konusunda aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanmak suretiyle bu koşullara onay vermiş sayılırsınız. Weebly, bu koşullara uymadığınız takdirde E-Posta Pazarlama Hizmetine erişiminizi ve kullanımınızı askıya alabilir veya sonlandırabilir.

E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanımınız, tüm geçerli yerel ve uluslararası yasalara uygun olmalıdır. Buna sizin için geçerli olan yasalar ve ayrıca Weebly ve e-posta göndermek istediğiniz tüm alıcılar ( her biri bir "Alıcı") için geçerli olan yasalar dâhildir. Geçerli yasa örnekleri arasında istenmeyen posta veya istenmeyen ticari posta (bundan böyle "İstenmeyen Posta" veya "UCE" olarak anılacaktır), gizlilik, müstehcenlik, karalama, hakaret, fikri mülkiyet, pornografi, terörizm, anayurt güvenliği, kumar, çocuk koruma ve diğer geçerli yasalar sayılabilir. E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanmanız ve E-Posta Pazarlama Hizmeti aracılığıyla oluşturduğunuz ve gönderdiğiniz e-postalar konusunda geçerli olan yasaları bilme ve anlama sorumluluğu size aittir. E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanmanız, E-Posta Pazarlama Hizmeti konusunda geçerli olan Gizlilik Bildirimine de uymak zorundadır. Weebly’nin Gizlilik Bildirimine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta Pazarlama Hizmeti aracılığıyla gönderilen e-postalarınızda yer verilen veya atıfta bulunulan ürün ve hizmetlerinizden ve tüm diğer tanıtımlardan ve İçerikten de münhasıran siz sorumlusunuz. E-Posta Pazarlama Hizmetini güvenilir kayıtlar tutmak da dâhil olmak üzere yasal, güvenli ve profesyonel bir biçimde, sektörün en iyi uygulamaları ile tutarlı bir biçimde kullanmayı kabul ediyorsunuz. Yaptığınız herhangi bir veya tüm beyanlardan ve ürün ve hizmetlerinize ilişkin tüm kullanıcı yardımı, garantisi ve desteğinden de münhasıran siz sorumlusunuz.

E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanmanız, Weebly tarafından hazırlanmış olan geçerli tüm yönergelere uymalıdır. Aşağıdaki yönergeler, E-Posta Pazarlama Hizmeti aracılığıyla e-posta veya mesaj oluştururken veya gönderirken bu Koşulları ihlal edebilecek uygulamalara ilişkin örnekleri içermektedir:

Şunları yapamazsınız:

 1. E-Posta Pazarlama Hizmetini, Weebly'nin Hizmet Koşulları veya siz ve alıcılarınız için geçerli olan herhangi bir yasaya aykırı olarak kullanmak;
 2. E-Posta Pazarlama Hizmetini, İstenmeyen Posta göndermek için kullanmak. Tüm Alıcıların, söz konusu e-postaları almak üzere olumlu görüş bildirerek sizden e-posta alma konusunda açık izin verdiğinden emin olmalısınız. E-Posta Pazarlama Hizmeti aracılığıyla gönderilen tüm e-postalar ve iletiler, aşağıda ana hatlarıyla verdiğimiz İstenmeyen Posta ile Mücadele Politikamıza uygun olmalıdır:
  1. Weebly, İstenmeyen Postaya sıfır tolerans politikasını uygulamaktadır ve İstenmeyen Posta/UCE göndermeye iştirak eden herhangi bir kullanıcı veya şirketle bilerek iş yapmaz. E-posta abonelik listelerindeki kişisel bilgileri satmayız veya takas etmeyiz.
  2. Bir e-posta aşağıdaki koşulları sağlaması halinde İstenmeyen Postadır: (a) alıcının kimliği veya bağlamı ilgisizdir zira mesaj birçok diğer potansiyel alıcı içinde eşit oranda geçerlidir; (b) alıcı, e-postanın gönderilmesi için doğrulanabilir bir biçimde bilinçli, açık ve hala geri alınabilir bir izin vermemiştir ve (c) mesajın iletilmesi ve alınması, göndericiye orantısız bir avantaj sağlıyor gibi görünmektedir.
  3. İstenmeyen Posta bir onay konusudur, içerik konusu değildir. Bir alıcı, açık ve belirgin bir talebe yanıt olarak veya alıcının kendi inisiyatifiyle "olumlu görüş bildirerek e-posta listesine kaydolmalı" veya mesajı alma konusunda açık onay vermiş olmalıdır.
  4. Birleşik Devletler İstenmeyen Pornografi ve Pazarlama Saldırılarını Denetleme Yasası (CAN-SPAM), ticari mesajlara ilişkin gereklilikleri düzenlemekte ve belirlemekte, alıcılara kendilerine gönderilen e-postaları durdurma hakkını vermekte ve ihlaller için ağır cezalar öngörmektedir. Elektronik pazarlama konusunda başka uluslararası düzenleme ve yasalar da geçerlidir ve her ne kadar yasal bir öneride bulunamasak da özellikle Birleşik Devletler dışında yaşıyor ve Birleşik devletler dışındaki alıcılara posta gönderiyorsanız bu yasaları tanımanızı öneriyoruz.
  5. İstenmeyen Posta şikayetleri alırsanız veya uyum sorunları ile karşılaşırsanız veya Weebly, potansiyel olarak sorunlu bir iletişim listesi belirlerse, size önce işinizi ve pazarlama hedeflerinizi anlamaya çalışan sorular yönelteceğiz. Bir listenin onay temeline dayanmadığını, çok eski veya çalışmak için sorunlu olduğunu tespit edersek listenin hesabınızdan çıkarılması koşulunu getireceğiz. Belli durumlarda, hedeflerimiz basitçe uyuşmadığı için sizden başka bir hizmet sağlayıcısı bulmanızı isteyebiliriz.
  6. Nasıl sorumluluk sahibi bir e-posta göndericisi olunacağı ve bunun aynı sıra Weebly'nin arzu edilmeyen veya istenmeyen e-posta gönderilmesin karşı korunmayı nasıl sağladığı konusunda daha fazla bilgi edinmek için yardım Merkezinde bulunan E-Posta Pazarlama SSS bölümüne başvurun.
  7. Bir Weebly kullanıcısının istenmeyen e-posta gönderdiğini düşünüyorsanız bunu abuse@weebly.com adresine göndererek bize bildirebilirsiniz.
 3. E-Posta Pazarlama Hizmetini, açık ön yazılı izinleri (veya bir çocuk söz konusuysa ebeveyninin onayını) almadan başka bir kullanıcı veya başka herhangi bir kişi hakkında herhangi bir özel veya kişisel kimliği tanımlayabilen bilgi, yasadışı bilgi veya isteme, toplama veya dağıtma hakkınız olmayan başka herhangi bir bilgi istemek, toplamak veya göndermek amacıyla kullanma;
 4. E-Posta Pazarlama Hizmetini, pornografi, diğer cinsel olarak açık içerik, yasadışı mal ve hizmetler veya Weebly'nin uygunsuz olarak değerlendirdiği başka herhangi bir İçeriğe bağlantı veren veya görüntüleyen e-posta kampanyalarını göndermek için kullanma;
 5. Size ait olmayan veya yasal lisansına sahip olmadığınız veya yasadışı, zararlı, tehdit edici, kötüye kullanıcı, taciz, hakaret içeren, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde veya başkalarının gizlilik ve aleniyet hakkını ihlal edebilecek başka türlü sakıncalı herhangi bir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya görsel veya diğer İçeriği gönderme;
 6. E-Posta Pazarlama Hizmeti aracılığıyla, herhangi bir etik dışı, yanlış veya yanıltıcı reklâm, promosyon, satış çaba ve uygulamalarını gönderme;
 7. Bir virüs veya bozuk veri içeren herhangi bir malzeme paylaşma veya gönderme;
 8. Satın alınmış veya kiralanmış e-posta listelerini kullanma;
 9. Uygun izin olmaksızın üçüncü taraf e-posta adreslerini, etki alanı adlarını veya posta sunucularını kullanma;
 10. Spesifik olmayan adreslere (örneğin, webmaster@domain.com veya info@domain.com) veya dağıtım listelerine, haber gruplarına, halka açık basın ve medya adreslerine veya satın alınmış e-posta adreslerine e-posta gönderme;
 11. Kabul edilemeyecek sayıda İstenmeyen Posta veya UCE şikâyeti ile sonuçlanan e-postalar gönderme (e-postaların kendisi gerçekte İstenmeyen Posta ve UCE olmasa bile);
 12. Her e-postada, Alıcının/Alıcıların kendilerini posta listenizden çıkarmalarını sağlayan "aboneliği iptal et" bağlantısını Devre Dışı Bırakma veya dâhil etmeme. Söz konusu her bir bağlantı, mesajı gönderdiğiniz tarihten itibaren en az 60 gün süreyle çalışır durumda olmalıdır ve bağlantıyı kaldırmayacağınızı, devre dışı bırakmayacağınızı veya kaldırma veya devre dışı bırakma girişiminde bulunmayacağınızı kabul ediyorsunuz;
 13. Bir alıcının posta listenizden çıkarılma talebini, talebi aldığınız tarihten itibaren yedi (7) takvim günü içinde devre dışı bırakma veya uymama. Abonelikten çıkma talebini yerine getirme koşulu olarak bir ücret alamazsınız, alıcıdan size e-posta adresinden öte kişisel olarak tanımlanabileceği herhangi bir bilgi vermesini isteyemezsiniz veya alıcının, bir yanıt e-postası göndermek veya bir İnternet web sitesinde tek bir sayfayı ziyaret etmek dışında başka herhangi bir adım atmasını zorunlu kılamazsınız. Birleşik Devletler CAN-SPAM Yasası ve diğer geçerli yasalarda öngörüldüğü üzere her ne sebeple olursa olsun Weebly hesabınız sonlandıktan sonra abonelikten çıkma talepleri listesini tutma ve talepleri yerine getirme sorumluluğu size aittir;
 14. Herhangi bir e-postanın menşeini veya konusunu gizlemek veya gönderici e-posta adresini, konu satırını, başlıkları veya herhangi bir e-postanın iletim yolunu tahrif etmek veya değiştirmek. E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanarak tarafınızdan gönderilen her e-posta için (a) "gönderen" (from) satırı doğru olmalı ve sizin kimliğinizi veya kurumunuzun kimliğini aldatıcı olmayan bir biçimde belirtmelidir ve (b) e-postanızın "konu" (subject) satırı e-postanın gerçek içeriği ile ilgili olmalı ve e-posta mesajının genel konusuna ilişkin herhangi bir aldatıcı veya yanıltıcı içeriğe yer vermemelidir. E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanmanız konusunda geçerli olan tüm hukuk ve yasalar uyarınca (örneğin, 2003 tarihli Birleşik Devletler CAN-SPAM Yasası, Kanada İstenmeyen Posta ile Mücadele Mevzuatı, S.C. 2010, c. 23 ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 12 Temmuz 2002 tarih ve 2003/58/EC sayılı Direktifi), E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanarak gönderdiğiniz herhangi bir e-postanın münhasır veya tayin edilmiş göndereni olduğunuzu ve bu bakımdan E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanmanız konusunda geçerli olan söz konusu yasalara ve başka yargı yetki alanlarındaki diğer yasalara uymanız gerektiğini ve söz konusu geçerli yasaların tüm ihlallerinden sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz.
 15. Her bir e-postada, geçerli fiziksel adresinizi belirtmemek (Birleşik Devletler'de bulunuyorsanız bu Birleşik Devletler Posta İdaresi tarafından belirlenen kayıt gerekliliklerini sağlayan geçerli bir posta kutusu olabilir) veya bu bilgiye bağlantı vermemek. AB'de yerleşik olan alıcılar için her bir e-postaya ek olarak gönderenin iş tescil numarası ve KDV No. veya bu bilgiye bağlantı eklenmelidir;
 16. Herhangi bir e-postaya, alıcıyı, e-postayı başka bir alıcıya iletmesi konusunda teşvik eden “önemsiz posta”, “zincirleme mektup”, “piramit planları”, teşvikler (örneğin, kupon, indirim, ödül veya diğer teşvikler) eklemek ve
 17. Birleşik Devletler ve diğer ülkeler için ihracat ve ithalat düzenlemelerine uymamak.

Bazı sektörlerde, İstenmeyen Posta açısından normal kötüye kullanma oranlarından daha yüksek oranlar görülmektedir. Dolayısıyla da E-Posta Pazarlama Hizmeti, belli sektörler ve göndericiler adına kullanılamaz. Bunların arasında sınırlama olmaksızın aşağıdakiler sayılabilir:

 1. Farmasötik ürünler;
 2. Evden çalışma, çevrimiçi para kazanma, "zengin ol planları" ve müşteri yaratma fırsatları;
 3. Çevrimiçi alım satım, gündelik alım satım ipuçları veya borsayla ilişkili içerik;
 4. Mortgage ve kredi içeriği;
 5. Besin, bitkisel ve vitamin katkıları;
 6. Kumar hizmetleri, ürünleri veya ipuçları;
 7. Çok katmanlı pazarlama;
 8. Bir işletmenin, iştirakin kendi pazarlama çabalarıyla getirilen her bir ziyaretçi veya müşteri için bir veya daha fazla iştirakini ödüllendirdiği satış ortaklığı veya her tür performansa dayalı ortaklık;
 9. Kredi notunu düzeltme ve borçtan kurtulma fırsatları ve
 10. Başka bir marka gibi görünen sahte veya "imitasyon" ürünler.

E-posta mesajlarınızda yer verdiğiniz İçeriğin bu yönergeleri ihlal etmediğinden emin olma sorumluluğu size aittir. Weebly'nin, bu konuda bir yükümlülüğü olmamasına rağmen bu Koşullara uyulduğundan ve kabul edilebilir sektör standartlarına uygun faaliyet gösterildiğinden emin olmak için hesabınızı izleyebilir. Münhasır takdir yetkisi bize ait olmak üzere yukarıdaki hususları veya Koşulları (SendGrid Koşulları dâhil olmak üzere) ihlal edebilecek e-postaları engelleme, İçeriği kaldırma veya E-Posta Pazarlama Hizmetinin kullanılmasını yasaklama hakkını saklı tutuyoruz. Bizim ve e-posta ve İçeriklerinizi destekleyen, paylaşan, yayınlayan veya dağıtan herhangi bir üçüncü tarafın da herhangi bir e-posta ve İçeriğinizi yeniden biçimlendirme, düzenleme, izleme, reddetme, engelleme veya kaldırma ve E-Posta Pazarlama Hizmetini tamamen veya kısmen, süresiz olarak veya belli bir süreyle askıya alma veya sonlandırma hakkı olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Yukarıdaki hususlar bizi hiçbir surette size karşı veya sizin münhasıran sorumlu ve yükümlü olduğunuz söz konusu yasa ve yükümlülüklere uyum konusunda sorumluluk ve yükümlülük vermez.

Bu Koşulların ihlal edildiğini biliyorsanız veya kuşku duyuyorsanız lütfen buradan Weebly'ye bildirimde bulunun. Weebly, kendi münhasır takdir yetkisi doğrultusunda bu Koşullara uyumu tespit edecektir ve bildirimde bulunmaksızın her türlü önlemi alma (hukuki, teknik veya başka türlü) veya UCE ve/veya diğer yetkisiz e-posta, mesaj veya kampanyaların ağımıza girmesini, kullanılmasını veya kalmasını engelleme hakkını saklı tutmaktadır. E-Posta Pazarlama Hizmeti ve Weebly hesabınızı herhangi bir zaman ve herhangi bir nedenle sonlandırabiliriz. Hesabınız sonlandırılırsa hesabınızı ve tüm ilişkili verileri kalıcı olarak silebiliriz.

E-Posta Pazarlama Hizmetini sağlamak için halihazırda SendGrid'in API'sini (www.sendgrid.com) kullanıyoruz; dolayısıyla da E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanmanız, sınırlama olmaksızın SendGrid’in Kullanım Koşulları ve SendGrid’in Gizlilik Politikası dâhil olmak üzere halen yürürlükte olan ve/veya gelecekte yürürlüğe girebilecek SendGrid hüküm ve koşullarına da tabi olacaktır. SendGrid Koşulları, bu Koşullara ek niteliğindedir ve siz E-Posta Pazarlama Hizmeti için geçerli oldukları ölçüde her ikisine de uyacaksınız. Münhasır takdir yetkisi bize ait olmak üzere SendGrid de dâhil olmak üzere herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini size bildirimde bulunmaksızın ve size veya üçüncü tarafa karşı hiçbir sorumluluğa girmeksizin herhangi bir zaman sonlandırabiliriz. Söz konusu sonlandırma veya bir Üçüncü Taraf Hizmetinin herhangi bir eylemi, E-Posta Pazarlama Hizmetinin bazı veya tüm özelliklerini sunma kabiliyetimizi etkileyebilir ve bu tür eylemlerden ötürü size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız.

E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanmanızla bağlantılı olarak, iletişim listeleri (bu listelerde yer alan e-posta adresleri ve diğer tüm bilgiler dâhil) ve E-posta Pazarlama Hizmeti için veya başka bir şekilde sizin tarafınızdan kullanılan veya paylaşılan İçerik gibi bize sağladığınız tüm bilgileri elde edeceğiz. Bu iletişim listeleri ("Müşteri Bilgisi") ve İçeriğe ilişkin mülkiyet haklarınızı kabul ediyoruz. Önceden açık izniniz olmadan Müşteri Bilgilerinizi satmayacak veya kiralamayacağız ve Müşteri bilgilerinizi, Gizlilik Bildirimimiz ve bu Koşullarda belirtilen amaç dışında başka herhangi bir amaçla kullanmayacağız. SendGrid de E-Posta Pazarlama Hizmetinin bir parçası olarak tarafınızca sağlanan Müşteri Bilgileri ve diğer bilgileri, SendGrid Koşullarına uygun olarak kullanabilir.

Bu belge ile Müşteri Bilgilerini, yalnızca E-Posta Pazarlama Hizmetini sunmak ve işletmek için tarafımızca ihtiyaç duyulduğunda alt lisanslama, kullanma, çoğaltma, yayınlama, dağıtma ifa etme ve görüntüleme konusunda gayri kabili rücu, münhasır olmayan, telif ücretsiz, dünya çapında lisans veriyorsunuz.

Tüm Müşteri Bilgilerinin doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği ve uygunluğu konusunda münhasır sorumluluk size aittir. Tüm Müşteri Bilgilerini, geçerli yasalar ve Koşullar dâhil olmak üzere sözleşme yükümlülüklerinize uygun olarak sürdürme, güvenliğini sağlama ve saklama sorumluluğu size aittir. Müşteri Bilgilerini bu Koşullarda öngörüldüğü şekilde kullanmamız için gerekli olan e-posta ve Müşteri Bilgilerinde yer verdiğiniz malzemelerin size ait olduğunu veya bunlara ilişkin haklara sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül ediyorsunuz.

E-Posta Pazarlama Hizmetini kullanırken, her e-posta ve mesajın ve bunlarda yer alan İçeriğin gizli olmadığını kabul ediyorsunuz ve bize otomatik olarak herhangi bir şekilde veya şimdi bilinen veya daha sonra oluşturulacak herhangi bir ortamda, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizle bağlantılı kullanım da dâhil olmak üzere söz konusu İçerik veya fikri mülkiyeti alt lisanslama, kullanma, çoğaltma, türev işlerini oluşturma, değiştirme, yayınlama, düzeltme, tercüme etme, dağıtma ifa etme ve görüntüleme hakkını içeren gayri kabili rücu, münhasır olmayan, telif ücretsiz, sürekli, devredilebilir, dünya çapında lisans veriyor veya söz konusu İçerik veya fikri mülkiyetin sahibinin söz konusu lisansları verdiğini tekeffül ediyorsunuz.

E-Posta Pazarlama Hizmetini sağlamak ve iç yedekleme ve diğer yasal ve düzenleyici amaçlar doğrultusunda yasaların izin verdiği ölçüde, gerektiği takdirde Müşteri Bilgilerini çoğaltabilir ve muhafaza edebiliriz. Bununla birlikte, Müşteri Bilgileri, e-posta ve mesajları, İçerik veya diğer verilerinize ait kopyaları saklama yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Müşteri Bilgilerini yedekleme sorumluluğu size aittir.

Web sitemizde ve/veya E-Posta Pazarlama Hizmetinde yer verilen içerik ve malzemelerin, Birleşik Devletler dışındaki konumlarda da kullanıma uygun olduğu konusunda hiçbir beyan bulunmuyor veya teminat vermiyoruz. E-Posta Pazarlama Hizmetine başka konumlardan erişmeyi tercih edenler bunu riski kendileri üstlenerek yaparlar ve geçerli yerel yasalara uyma sorumluluğu onlara aittir. İstediğimiz zaman ve münhasır takdir yetkimiz doğrultusunda E-Posta Pazarlama Hizmetinin kullanılabilirlik, nicelik ve erişilebilirliğini herhangi bir kişi, coğrafi bölge veya yargı yetki alanı için sınırlandırma hakkını saklı tutuyoruz.

19. Tazminat

Aşağıdaki hususlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü tarafça Tazmin Edilen Taraflara karşı getirilen herhangi bir veya tüm sorumluluk, kayıp, tazminat talebi, zarar, gider, maliyet veya taleplere (sınırlama olmaksızın makul avukatlık ücretleri dâhil) karşı Weebly ve bağlı şirketlerini, lisansörlerini, iştiraklerini, yetkililerini, yönetim kurulu üyelerini, temsilcilerini, birlikte markalama yaptığı tarafları, iş ortaklarını, çalışanlarını, haleflerini ve atadıklarını (toplu olarak "Tazmin Edilen Taraflar") tazmin edecek ve zararlarını karşılayacaksınız: (a) Hizmeti, siteyi ve Malzemeleri kullanmanız veya (hesabınızı/hesaplarınızı kullanan herhangi birisinin kullanımı), (b) içeriğiniz, (c) Sitede veya Site aracılığıyla veya Hizmetlerimizi kullanarak sunduğunuz tüm Ticari Ürünler veya (d) Etki Alanı Hizmetlerini kullanmanız. Buna sınırlama olmaksızın bu Koşulların sizin veya hesabınızı kullanan herhangi bir kişinin tüm ihlal ve aykırılıkları da dâhildir. Bir Tazmin Edilen Tarafın gerekli gördüğü şekilde giderleri sizin tarafınızdan karşılanmak üzere tam işbirliği yapmalısınız. Her bir Tazmin Edilen Taraf kendi tercihine göre, bu hüküm ile tazmin edildiği herhangi bir konunun savunmasını ve kontrolünü üstlenebilir. Bir Tazmin Edilen Tarafın dâhil olduğu herhangi bir sorunu, geçerli Tazmin Edilen Tarafın onayı olmadan çözüme kavuşturamazsınız.

20. Teminatlar konusunda sorumluluğun reddi

 1. HİZMETİ KULLANMA RİSKİ MÜNHASIRAN SİZE AİTTİR. HİZMET "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLDİĞİ GİBİ" TEMELİNDE SUNULMAKTADIR. TİCARETE ELVERİŞLİLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN ZIMNİ TEMİNATLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ALNEİ VEYA ZIMNİ HER TÜR TEMİNAT KONUSUNDA SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDEDİYORUZ.
 2. GECİKME, BİLGİLERİN YANLIŞ TESLİM EDİLMESİ VEYA TESLİM EDİLMEMESİ, ERİŞİM SINIRLAMASI VEYA KAYBI, YAZILIM HATALARI VEYA DİĞER HATALAR, HİZMETE ERİŞİMİNİZİ PAYLAŞMANIZ VEYA HİZMETLE DİĞER ETKİLEŞİMDEN KAYNAKLANAN YETKİSİZ KULLANIMDAN ÖTÜRÜ İŞTE MEYDANA GELEN HERHANGİ BİR ZARAR, VERİ, MÜŞTERİ BİLGİSİ VEYA SATICI VERİSİ, GELİR KAYBI VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLİZ. HİZMETTE BARINDIRILABİLECEK VERİ VE BİLGİLERİNİZİN SÜRDÜRÜLMESİ VE YEDEKLENMESİ SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR. WEEBLY, (i) HİZMETİN ÖZEL GEREKLİLİKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI, (ii) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANLI, GÜVENLİ VE HATASIZ OLACAĞI, (iii) HİZMETİN KULLANILMASI İLE ELDE EDİLECEK SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI, (iv) HİZMET ARACILIĞIYLA SATIN ALDIĞINIZ VEYA EDİNDİĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET, BİLGİ VEYA DİĞER MALZEMENİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI VE (V) HİZMETTE MEVCUT OLAN HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİ TEMİNATINI VERMEMEKTEDİR.
 3. HİZMETİ KULLANMAK SURETİYLE İNDİRİLEN VEYA BAŞKA TÜRLÜ ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MALZEMENİN KENDİ TAKDİR YETKİNİZ DAHİLİNDE ELDE EDİLMİŞTİR VE RİSKİ SİZE AİTTİR VE SÖZ KONUSU MALZEMELERİ İNDİRMENİZ SONUCUNDA BİLGİSAYARINIZDA MEYDANA GELECEK TÜM HASARLARDAN VEYA VERİ KAYBI KONUSUNDA MÜNHASIR SORUMLULUK SİZE AİTTİR.
 4. HİZMETTE YER VERİLEN VEYA HİZMETLE BAĞLANTILI OLARAK KULLANIMA SUNULAN HİÇBİR VERİ, BİLGİ, İÇERİK VEYA MALZEMENİN VERGİ, HUKUK VEYA DİĞER MESLEK ERBABININ BİLGİ, UZMANLIK, BECERİ VE YARGISININ YERİNİ ALMASI AMAÇLANMAMIŞTIR. HİZMET, VERGİ ÖNERİSİ VEYA HUKUKİ ÖNERİDE BULUNMAZ. BU ÖNERİLERİ ALMA SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR.
 5. BU KOŞULLAR MÜNHASIRAN HİZMET İÇİN GEÇERLİDİR. DİĞER WEEBLY KULLANICILARINA SAĞLANAN HİZMETLERİN BİR PARÇASI OLARAK BELLİ ÜÇÜNCÜ TARAFLAR İÇİN WEB SİTELERİNİ BARINDIRIYORUZ ("ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİ"). ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA OLUŞTURULAN İÇERİĞE YER VERİR VE WEEBLY'NİN YÖNETİMİ VEYA KONTROLÜ ALTINDA DEĞİLDİR. WEEBLY, ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNİN DOĞRULUĞU, YETERLİĞİ, UYGUNLUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, GERÇEKLİĞİ, TAMLIĞI VEYA ZAMANLILIĞI, BU SİTELERDE YER ALAN BAĞLANTILAR VEYA BUNLARDA YAPILAN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK VEYA BUNLARDA SATILAN ÜRÜN VE HİZMETLERDEN SORUMLU DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SİTESİNE ERİŞİM SAĞLAMANIZ VE KULLANMANIZ SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF SİTESİ İÇİN GEÇERLİ OLAN KOŞULLARA TABİDİR. WEEBLY TARAFINDAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SİTESİNİN BARINDIRILMASI, WEEBLY'NİN BU ÜÇÜNCÜ TARAF SİTESİNİ VEYA SÖZ KONUSU İÇERİK VEYA HİZMET SAĞLAYICISINI VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SİTESİNİ TASDİK ETTİĞİ ANLAMINA GELMEZ.
 6. NE WEEBLY, NE DE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICISI, İŞ ORTAĞI VE İŞTİRAKLERİ, SİTENİN, SUNUCULARININ, MALZEME VEYA HİZMETİNİN VEYA SİTEDEN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICISI, İŞ ORTAĞI VE İŞTİRAKLERİNDEN GÖNDERİLEN HERHANGİ BİR E-POSTANIN VİRÜS VE DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİ İÇERMEDİĞİ TEMİNATINI VERMEKTEDİR.
 7. WEEBLY VE LİSANSÖRLERİ, HİZMETLER, MALZEMELER VEYA SİTENİN TÜM COĞRAFİ KONUMLARDA KULLANIMA UYGUN VEYA KULLANILABİLİR OLDUĞUNA İLİŞKİN HİÇBİR TEMİNAT VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR.

21. Sorumluluğun Sınırları

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDAN KAYNAKLANAN KÂR, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ KAYBI VEYA DİĞER SOYUT KAYIPLARDAN ÖTÜRÜ (WEEBLY SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DÂHİ) SİZE VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE KARŞI DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇ İTİBARIYLA VEYA CEZAİ TAZMİNAT KONUSUNDA SORUMLU OLMAYACAĞIZ: (a) HİZMETİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI; (b) HİZMET ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MAL, VERİ, BİLGİ VEYA HİZMET VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA VEYA HİZMETTEN ALINAN MESAJLAR VEYA GİRİLEN İŞLEMLER NEDENİYLE İKAME MAL VE HİZMETLERİN TEDARİK BEDEBLİ; (c) İLETİM VEYA VERİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA DEĞİŞTİRME; (d) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN BEYANLARI VEYA HİZMET ÜZERİNDEKİ DAVRANIŞLARI VEYA (e) HİZMETLE İLİŞKİLİ TÜM DİĞER KONULAR.

BU SİTE, HİZMET VEYA MALZEMELERDE HERHANGİ BİR SORUN OLMASI DURUMUNDA TEK VE MÜNHASIR HUKUK YOLUNUZ, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU SİTE, HİZMET VE MALZEMELERİ KULLANMAYA SON VERMEKTİR. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, NE WEEBLY, İŞTİRAKLERİ, NE DE LİSANSÖRLERİ, SINIRLAMA OLMAKSIZIN TÜM HATA VE İHMALLER, ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE DİĞER HAKLARIN TÜM İHLALLERİ VEYA HİZMETİN, SİTENİN, MALZEMELERİN, İÇERİĞİNİZİN, TİCARİ ÜRÜNLERİN VEYA SİTEDE VEYA SİTE ARACILIĞIYLA KULLANMA SUNULAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN İÇERİĞİN KULLANILMASI SONUCUNDA VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN TÜM KAYIP VE ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİZMET, SİTE, MALZEMELER, İÇERİĞİNİZ, TİCARİ ÜRÜNLER VEYA SİTEDE VEYA SİTE ARACILIĞIYLA KULLANMA SUNULAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN İÇERİĞİ KULLANMANIZDAN HERHANGİ BİR SURETTE SORUMLU OLACAKTIR.

22. İstisnalar ve Sınırlamalar

BAZI YARGI YETKİ ALANLARI MADDE 20 VE 21'DE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BELLİ TEMİNATLARIN İSTİSNA SAYILMASINA VEYA ARIZİ VEYA SONUÇ İTİBARIYLA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASINA VEYA İSTİSNA SAYILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BUNA UYGUN OLARAK YUKARIDA MADDE 20 VE 21'DE ÖNGÖRÜLEN BAZI SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

23. Birleşik Devletler Hükümeti Kısıtlanan Haklar

Hizmette yer verilen malzemeler "KISITLANAN HAKLAR" ile sağlanmaktadır. Birleşik Devletler Hükümeti tarafından kullanılması, çoğaltılması veya ifşa edilmesi geçerli yasa ve düzenlemelerde öngörülen kısıtlamalara tabidir. Malzemelerin, Birleşik Devletler Hükümeti tarafından kullanılması bu malzemeler ait mülkiyet haklarının kabul edildiği anlamına gelir.

24. Tahkime Gitme Mutabakatı; Grup Davasından Feragat

Endişe ve sorunlarınla siz Weebly'ye karşı bir dava açmadan ilgilenmek istiyoruz. Lütfen bizimle http://hc.weebly.com adresi aracılığıyla iletişime geçin. İhtilafı çözmek için sizinle gayri resmi olarak e-posta yoluyla iletişim kuracağız. Siz ve Weebly, başvurunuzu izleyen 10 iş günü içinde ihtilafın çözümlenmemesi halinde resmi bir ihtilaf çözümleme sürecini başlatabilirsiniz.

BİZİMLE OLAN İHTİLAFLARINIZI YANIZCA BİREYSEL BİR TEMELDE ÇÖZÜMLEYEBİLİRSİNİZ VE BİR GRUP, BİRLEŞİK VEYA TEMSİLİ DAVADA (ÖRNEĞİN, GRUP DAVASI, GRUP TAHKİMİ, ÖZEL AVUKAT GENEL DAVASI VEYA DİĞER TAHKİMLERLE BİRLEŞTİRME) DAVACI VEYA GRUP ÜYESİ OLARAK İDDİADA BULUNAMAZSINIZ.

Bu Koşullarla ilgili olan ve gayri resmi süreçte çözüme kavuşturulmayan veya yukarıda öngörüldüğü şekilde olan tüm talepler, Adli Tahkim ve Arabuluculuk Hizmeti (Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc.) ("JAMS") tarafından belirlenen Kapsamlı Tahkim Kurallarına uygun olarak, JAMS Kurallarına uygun atanmış üç hakem tarafından çözüme kavuşturulacaktır. Tahkim yeri San Francisco, California, lisanı İngilizce olacaktır ve tahkim kararı herhangi bir mahkemede infaz edilebilir. Herhangi bir dava veya kovuşturmada lehine hüküm verilen taraf giderleri ve avukatlık ücretlerini almaya hak kazanacaktır. Bu Koşulların herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olduğu hükmüne varılırsa, söz konusu kısım tarafların ilk niyetini yansıtacak şekilde yorumlanacak ve kalan kısımlar tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Her iki taraf da Hizmetin yetkisiz veya kötüye kullanımını durdurmak veya fikri mülkiyet haklarını uygulamak (örneğin, telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya patent hakları) için öncelikle gayri resmi ihtilaf çözümleme sürecimize veya tahkime başvurmaksızın münhasıran ihtiyati tedbir amaçlı bir dava açabilir. Tahkime gitmeyi öngören bu mutabakatın sizin için veya iddianızla ilişkili olarak geçerli olmaması durumunda tüm adli kovuşturma California eyaletinin San Francisco vilayetinde bulunan federal veya eyalet mahkemelerine getirilecektir. Siz ve Weebly, San Francisco, California mahkemelerinin kişisel ve münhasır yargı yetkisini kabul ediyorsunuz. AKSİ YÖNDEKİ HERHANGİ BİR MEVZUAT VEYA YASAYA BAKILMAKSIZIN, HİZMETİN KULLANILMASI VEYA BU KOŞULLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLAN TÜM İDDİA VE DAVA NEDENLERİ İÇİN SÖZ KONUSU İDDİA VEYA DAVA NEDENİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEN İTİBAREN BİR (1) YIL İÇİNDE BAŞVURUDA BULUNULMALIDIR AKSİ HALDE HUKUK YOLLARI EBEDİ OLARAK KAPANACAKTIR.

25. Genel

Size, e-posta veya normal posta yoluyla bildirimler gönderebiliriz. Hizmet de, genelde Hizmet aracılığıyla bildirimleri veya bildirim bağlantılarını görüntüleyerek bu Koşullarda yapılan değişikliklere ve diğer konulara ilişkin bildirimler gönderebilir. Bu Koşullar ve sizinle Weebly arasındaki ilişki konusunda yasalar çatışması hükümlerine bakılmaksızın California Eyaleti yasaları geçerli olacaktır. Siz ve Weebly, San Francisco, California'da bulunan mahkemelerinin kişisel ve münhasır yargı yetkisini kabul ediyorsunuz. Weebly'nin, bu Koşullarda öngörülen herhangi bir hakkı kullanmaması veya uygulamaması söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Bu Koşullar sizinle bizim aramızdaki tüm mutabakatı oluşturmaktadır ve (bu Koşulların tüm eski sürümleri dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) önceki tüm sözleşmelerin yerini alarak Hizmet kullanımınız konusunda geçerli olacaktır. İştirakleri veya diğer hizmetleri, üçüncü taraf içeriği veya üçüncü taraf yazılımlarını kullandığınız takdirde ek hüküm ve koşullara da tabi olabilirsiniz. Bu Koşulların veya bir parçası olan belgelerin herhangi bir hükmünün yargı yetkisini haiz bir mahkeme tarafından geçersiz görülmesi halinde taraflar, buna rağmen mahkemenin, tarafların niyetlerinin hükümde yansıdığı şekilde yürürlükte kalması için çaba göstermesi gerektiği ve bu Koşulların diğer hükümlerinin tam olarak yürürlükte kalması konusunda mutabıktır. Aksi yöndeki herhangi bir mevzuat veya yasaya bakılmaksızın Hizmetin kullanılması ve bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan tüm iddia ve dava nedenleri için söz konusu iddia veya dava nedeninin ortay çıktığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde başvuruda bulunması gerektiğini aksi halde hukuk yollarının ebedi olarak kapanacağını kabul ediyorsunuz. Bu Koşullarda yer verilen madde adları yalnızca kolaylık sağlaması içindir ve hiçbir yasal veya sözleşme gereği hükmü yoktur. Herhangi bir grup davası veya temsili kovuşturma olarak görünen hukuki işleme davacı veya grup üyesi olarak iştirak etme hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul ve beyan ediyorsunuz. Bundan başka, birden fazla kişiye ait iddialar herhangi bir koşulda, herhangi bir grup veya temsili davada veya başka türlü birleştirilemez.

26. İhlaller

Lütfen, bu Koşullara ilişkin herhangi bir ihlali bildirmek içinKötüye Kullanma sayfamızı ziyaret edin.

Değişiklik Günlüğü:

6 Kasım 2017: Madde 8: "İçeriğin" sahipliği/yedeklenmesi netleştirildi. Madde 8 ve 11: Ek müşteri destek koşulları eklendi. Madde 13: Apple Pay ve Android Pay için ek hüküm ve koşullar eklendi. Madde 21 ve 22: New Jersey Gerçek Tüketici Sözleşmesi Teminat ve Bildirim hakları uyarınca dil açık hale getirildi. Bazı yazım hataları düzeltildi.

Şubat 2016: Madde 18: E-Posta Pazarlama Hizmeti eklendi. Madde numaraları güncellendi.