Vilkår og betingelser

Sidst opdateret 6. november 2017


Indholdsretningslinjer

Disse typer af websteder er ikke tilladt på Weebly:

 1. Pornografiske: involverer nøgenhed i seksuel sammenhæng, eksponerede kønsdele eller pornografiske temaer
 2. Ophavsretligt beskyttet indhold: musik, film eller spil, som du ikke ejer rettighederne til
 3. Hadefulde udtalelser: indhold, der fremmer vold eller had mod visse enkeltpersoner eller grupper, såsom race, religion, etnicitet, køn eller seksuel orientering. De foregående er eksempler og er ikke beregnet til at udgøre en udtømmende liste over enkeltpersoner eller grupper, der kan være målet for hadefulde udtalelser.
 4. Spam/SEO: Et websted, hvis eneste formål er at opnå en Google-rangering, Facebook-"likes", osv.
 5. Phishing: et websted, der har til formål at narre brugere til at udlevere deres brugernavn og adgangskode
 6. Ulovligt indhold: indhold, der kan være ulovligt i USA eller i henhold til lovgivningen i andre lande
 7. Svindel: foretagender, der lover hurtig rigdom, pyramideforetagender/ Multi-level marketing (MLM) eller andre tvivlsomme foretagender
 8. Overdreven annoncering: placering af overdreven annoncering på dit websted, herunder mere end tre annonceenheder pr. side
 9. Fil-hosting: herunder websteder, der ikke er oprettet med Weebly-editoren
 10. Skadelig oplevelse: websteder, der bruger elementet "Custom HTML", der giver en forfærdelig brugeroplevelse, såsom ekstreme blinkende bannere, overdreven animeret bevægelse eller indhold, der kan fremkalde anfald hos intetanende besøgende
 11. Ulovlige/uhensigtsmæssige produkter: websteder, der tilbyder eller sælger varer, der er ulovlige, våben, forfalskede, stjålne, bedrageriske, krænkende, overtræder fortroligheds- og/eller omtalerettigheder, stødende, pornografiske eller fremstillet/beregnet til at være våben

Denne liste er til hurtig henvisning og er ikke beregnet til at være fuldstændig. For mere specifikke oplysninger, bedes du læse vilkårene nedenfor.

1. Accept af vilkår

Velkommen til Weebly, Inc.'s ("Weebly") tjeneste til oprettelse af websteder. Din brug af og adgang til webstedshosting-tjenester, websteder, kommunikationsværktøjer, mobilapplikationer og e-handelsværktøjer samt andre tjenester (samlet benævnt "tjenesten"), der er tilgængelige via webstedet og tilknyttede domæner af http://weebly.com ("webstedet") er underlagt disse tjenestevilkår ("vilkår"). Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Weebly, Inc. Disse vilkår gælder også, når du bruger tjenesten på prøvebasis. Ved at bruge tjenesten på enhver måde accepterer du disse vilkår, vores fortrolighedserklæring, samt eventuelle andre juridiske erklæringer eller retningslinjer, der er offentliggjort på webstedet. Hvis du bruger vores tjeneste for en organisation, accepterer du disse vilkår på vegne af den pågældende organisation. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du ikke bruge tjenesten.

2. Beskrivelse af tjeneste

Vores webbaserede tjeneste gør det muligt for brugere, der registrerer en konto (hver især, en "kontoindehaver"), at oprette og opdatere et websted på internettet. Når de er registreret, modtager hver kontoindehaver sit eget websted og kan lægge "indhold" op (defineret i afsnit 8). Eventuelle nye funktioner på tjenesten, herunder udgivelsen af nye Weebly-værktøjer og -ressourcer, er underlagt disse vilkår. For at bruge tjenesten skal du have adgang til internettet, enten direkte eller via enheder, der får adgang til webbaseret indhold, og du skal betale eventuelle gebyrer forbundet med internetadgang. Derudover skal du tilvejebringe alt udstyr, der er nødvendigt for at oprette forbindelse til internettet, herunder en webaktiveret computer. Tjenesten kan omfatte visse meddelelser fra os, såsom tjenestemeddelelser, administrative meddelelser og Weebly-nyhedsbrevet. Disse meddelelser betragtes som en del af Weebly-medlemskabet. Du må ikke få adgang til tjenesten på anden måde end gennem de tjenestegrænseflader, som vi leverer til dig.

3. Registrering

For at registrere dig som kontoindehaver skal du give os en gyldig e-mailadresse og andre oplysninger ("registreringsoplysninger"). Du skal vælge en adgangskode og kontobetegnelse for dine websteder under registreringsprocessen, og du vil modtage et Weebly-id. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af adgangskoden og kontoen og for alle aktiviteter, der finder sted under din konto. Som modydelse for brug af tjenesten accepterer du at opretholde og opdatere sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige registreringsoplysninger. Hvis du giver eventuelle oplysninger, der er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis Weebly har rimelig grund til at tro, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, kan vi suspendere eller opsige din konto og nægte enhver og al nuværende eller fremtidig brug af tjenesten eller enhver del heraf. Det er forbudt for personer under 13 år at oprette eller bruge konti via Weebly.com. Studerende under 13 år må dog gerne bruge Weebly gennem særlige studentkonti, der oprettes af deres lærere via education.weebly.com, forudsat at læreren har indhentet underskrevet forældresamtykke fra elevens forældre.

4. Weebly-fortrolighedserklæring

Vores fortrolighedserklæring, som er en del af disse vilkår, beskriver, hvordan vi indsamler, beskytter og bruger dine registreringsoplysninger og visse andre oplysninger om dig. Vi opfordrer dig til at læse fortrolighedserklæringen og bruge de oplysninger, som den indeholder til at hjælpe dig med at træffe velinformerede beslutninger.

5. Webstedskonto og -sikkerhed

Du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden af din konto og dit websted, for alle aktiviteter, der foregår eller handlinger, der foretages under kontoen eller i forbindelse med webstedet. Du accepterer omgående at underrette os skriftligt om eventuel uautoriseret brug af kontoen eller andre brud på sikkerheden. Vi er ikke ansvarlige for eventuelt tab eller skadeserstatning på grund af din manglende overholdelse af denne sikkerhedsforpligtelse. Du anerkender og accepterer, at vi under ingen omstændigheder vil være erstatningsansvarlige på nogen måde, for enhver af dine eller eventuel tredjeparts handlinger eller udeladelser, herunder skadeserstatning af enhver art, der afholdes som følge af sådanne handlinger eller udeladelser.

6. Ejendomsrettigheder

Tjenesten, al fortrolig og ejendomsretligt beskyttet software, der anvendes i forbindelse med tjenesten, materialerne, indhold i sponsorannoncer eller i oplysninger, der præsenteres for dig gennem tjenesten eller af annoncører, og alle andre materialer og tjenester, der leveres af eller gennem Weebly, ejes af os eller andre parter, der har licenseret deres materiale, indhold eller leveret tjenester til os, og er beskyttet af ophavsret, varemærke, handelshemmelighed og andre love om intellektuel ejendom.

"Materialer" betyder al nødvendig software, al informationstekst, softwaredokumentation, design samt fremtoning, udformning, fotografier, grafik, lyd, video, meddelelser, interaktive og online-meddelelser, design og funktioner, filer, dokumenter, billeder, eller andre materialer, uanset om de er offentliggjort eller sendt privat, samt alle afledte værker deraf.

Weebly giver dig tilladelse til at bruge materialerne i det omfang, og kun i det omfang, at det er nødvendigt for at få adgang til og bruge tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår. Denne tilladelse giver dig ikke tilladelse til at opbevare, kopiere, gengive, genudgive, ændre, uploade, lægge op, oversætte, skrabe, leje, lease, låne, sælge, distribuere, overføre, transmittere, vise, dekompilere, foretage reverse engineering, foretage omvendt samling eller på anden måde forsøge at opdage eventuel programmeringskode eller eventuel kildekode, der anvendes i eller med materialerne, eller på anden måde distribuere materialerne på enhver anden måde end som specifikt tilladt i disse vilkår. Du må ikke sælge, overdrage, underlicensere, tildele en sikkerhedsinteresse i eller på anden måde forsøge at overføre nogen rettighed i tjenesten eller materialerne, skabe afledte værker baseret på eller på nogen måde kommercielt udnytte tjenesten eller materialerne, helt eller delvist, andet end som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår. Enhver brug af tjenesten eller materialerne til ethvert andet formål end som specifikt tilladt heri eller uden vores forudgående samtykke eller forudgående skriftligt samtykke fra vores licensgivere eller annoncører, hvor relevant, er udtrykkeligt forbudt. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i disse vilkår.

Alle varemærker, servicemærker, logoer og slogans (individuelt og samlet benævnt "mærke" eller "mærker") tilhører Weebly eller deres respektive ejere. Medmindre andet specifikt er angivet heri, tildeles der ingen licens eller rettighed til at bruge eventuelt mærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Weebly eller den respektive tredjepartsejer af det relevante mærke.

Vi ønsker ikke at modtage fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger fra dig gennem tjenesten eller via e-mail. Medmindre andet er aftalt skriftligt af en autoriseret Weebly-repræsentant, kan ethvert materiale, oplysninger eller ide, som du sender til os på enhver måde, formidles eller bruges af os eller vores associerede selskaber uden kompensation eller erstatningsansvar over for dig til ethvert formål overhovedet, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter. Denne bestemmelse gælder dog ikke for indhold eller personlige oplysninger, der er underlagt vores fortrolighedserklæring.

7. Dine rettigheder til dit indhold

Weebly påberåber sig ikke ejerskab over dit indhold, men du giver os din tilladelse til at hoste dit indhold på tjenesten. Denne tilladelse eksisterer kun så længe du fortsætter med at bruge tjenesten eller forbliver en kontoindehaver.

8. Regler og forpligtelser vedrørende indhold og adfærd

Ansvaret for alle oplysninger, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video, meddelelser, varer, produkter, tjenester eller andre materialer, som du lægger op på et websted via tjenesten ("indhold") tilhører udelukkende den person, hvorfra et sådant indhold stammede. Du er ansvarlig for alt indhold, som du uploader, lægger op, sender eller på anden måde gør tilgængelig via tjenesten. Vi kontrollerer ikke det indhold, som du lægger op via tjenesten. Dit indhold omfatter ikke ikke-personligt identificérbare køber/sælger-transaktionsoplysninger eller adfærdsmæssige oplysninger afledt af brugen af Weeblys e-handelsplatform (samlet benævnt "platformsoplysninger"). Weebly ejer alle platformsoplysninger og bruger dem til tjenesteaktiviteter, forbedringer og analyse. Du er også ansvarlig for at oprette sikkerhedskopier af dit indhold.

Ved at bruge tjenesten kan du blive udsat for indhold, der er stødende, uanstændigt eller uacceptabelt. Under ingen omstændigheder vil vi være erstatningsansvarlige for dit indhold eller indholdet tilhørende eventuel tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i dit indhold, eller for tab eller skadeserstatning af nogen art som følge af brugen af eventuelt indhold lagt op, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængelig via tjenesten. Du anerkender, at vi ikke prescreener indhold, men at vi har retten (men ikke forpligtelsen) til at afvise, flytte eller slette eventuelt indhold, der er tilgængeligt via tjenesten. Vi har også ret til at fjerne eventuelt indhold, der overtræder disse vilkår eller på anden måde er uacceptabelt efter vores eget skøn. Du skal evaluere og bære alle risici forbundet med brugen af eventuelt indhold. Du må ikke forlade dig på eventuelt indhold, der er oprettet af os. Du anerkender og accepterer, at vi kan opbevare indhold og muligvis også videregive indhold, hvis det kræves ved lov eller i god tro om, at en sådan opbevaring eller videregivelse med rimelighed er nødvendig for at: (a) overholde den juridiske proces (b) håndhæve disse vilkår (c) svare på påstande om, at eventuelt indhold krænker tredjeparters rettigheder eller (d) beskytte vores samt vores brugeres og offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.

Teknisk behandling og transmission af tjenesten, herunder indhold, kan indebære (a) transmissioner via forskellige netværk; og (b) ændringer for at tilpasse sig tekniske krav tilhørende forbindende netværk eller enheder.

Du skal ikke:

 1. uploade, lægge op, sende eller på anden måde gøre eventuelt indhold tilgængeligt, som:
  1. er ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, injurierende, eller som invaderer andres privatliv (op til, men ikke begrænset til eventuel adresse, e-mail, telefonnummer eller andre kontaktoplysninger uden skriftligt samtykke fra ejeren af sådanne oplysninger), er ondskabsfuldt eller racistisk, etnisk eller på anden måde anstødeligt;
  2. du ikke har ret til at sende i henhold til eventuel lov eller kontraktforhold eller tillidsforhold (såsom intern viden, ejendomsretligt beskyttede og fortrolige oplysninger, som du får kendskab til eller som videregives som led i ansættelsesforhold eller i henhold til hemmeligholdelsesaftaler)
  3. krænker eventuelt patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret, fortroligheds- eller omtalerettigheder, eller andre ejendomsretligt beskyttede rettigheder tilhørende enhver part (f.eks. musik, film, billeder, e-bøger eller spil, som du ikke ejer rettighederne til)
  4. er uopfordret kommerciel e-mail eller "spam". Dette omfatter uetisk markedsføring, annoncering eller anden praksis, der på enhver måde er forbundet med "spam", såsom (i) masseudsendelse af e-mails til modtagere, der ikke har anmodet om e-mails fra dig eller med en falsk returadresse, (ii) promovering af et websted med upassende links, titler, beskrivelser eller (iii) promovering af dit websted ved at skrive flere indlæg i offentlige fora, der er identiske;
  5. indeholder softwarevirusser, orme, trojanske heste eller andre computerkoder, filer eller programmer, der afbryder, ødelægger eller begrænser funktionaliteten af tjenesten, computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr, eller kan påvirke enhver Weebly-brugers evne til at få adgang til tjenesten;
  6. er beregnet til at narre en bruger, såsom foretagender, der lover hurtig rigdom, "betaling for at surfe", pyramideforetagende/multi-level marketing eller andre tvivlsomme foretagender; eller
  7. er pornografisk i natur, såsom enhver nøgenhed i seksuel sammenhæng eller eventuelt indhold med pornografiske temaer eller som viser eksponerede kønsdele;
 2. skade mindreårige på nogen måde
 3. "stalke", "mobbe" eller på anden måde chikanere en anden person;
 4. efterligne enhver person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, en Weebly-funktionær, forumleder, guide eller vært, eller afgive vildledende eller på anden måde afgive misvisende oplysninger om dit tilhørsforhold til en person eller enhed;
 5. forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af eventuelt indhold, der sendes via tjenesten;
 6. gribe ind i eller forstyrre tjenesten eller serverne eller netværkene, der er forbundet med tjenesten, eller undlade at overholde eventuelle krav, procedurer, politikker eller forskrifter for netværk, der er forbundet med tjenesten;
 7. tilsigtet eller utilsigtet overtræde eventuelle gældende lokale, statslige, føderale eller udenlandske love eller regler. Du skal overholde alle gældende love om overførsel af tekniske oplysninger, der eksporteres fra USA eller det land, hvor du er bosiddende. Hvis du bruger webstedet, tjenesten eller materialerne uden for USA, er du eneansvarlig for overholdelse af alle gældende love, herunder, uden begrænsning, regler om acceptabel online-adfærd, databeskyttelse og eksport- og importregler i andre lande;
 8. fremme eller give undervisningsoplysninger om ulovlige aktiviteter, fremme fysisk skade mod enhver gruppe eller enkeltperson, eller fremme enhver form for dyrplageri. Dette kan omfatte, uden begrænsning, at give instrukser i, hvordan man fremstiller bomber, granater og andre våben eller brandbare anordninger;
 9. bruge tjenesten som en videresendelsestjeneste til et andet websted eller til svigagtigt at manipulere Google- eller anden SEO-rangering eller Facebooks eller andet socialt netværk eller websteds "likes" og lignende stemmemekanismer;
 10. anmode om en tredjeparts adgangskoder eller personligt identificerbare oplysninger til ulovlige eller phishing-formål
 11. overskride anvendelsesområdet for den tjeneste, som du har tilmeldt dig (f.eks. ved at få adgang til og bruge værktøjerne, som du ikke har ret til at bruge, eller slette, tilføje til eller på anden måde ændre andre brugerkommentarer eller indhold);
 12. inkludere mere end tre annonceenheder pr. side eller eventuel annoncering, der i høj grad reducerer brugbarheden af webstedet;
 13. uploade filer med det ene formål at få dem hostet af os og til brug uden for et websted, der er oprettet ved hjælp af tjenesten (dvs. oprettet med Weebly-editoren);
 14. oprette et websted, der giver en skadelig brugeroplevelse med brugerdefineret programmering. Eksempler indbefatter, men er ikke begrænset til, ekstreme blinkende bannere, overdreven animeret bevægelse eller indhold, der kan fremprovokere anfald hos intetanende besøgende;
 15. bruge, under alle omstændigheder, enhver open source-software, der er underlagt GNU Affero General Public License v.3 eller derover; eller
 16. Misbruge vores kundesupport-e-mail, chat eller telefontjenester eller agenter.

Vi forbeholder os ret til at opsige enhver konto eller bruger, der har overtrådt enhver af ovenstående forbud.

9. Salg gennem Weebly

Nogle af vores tjenester og materialer kan tilbyde dig mulighed for at sælge eller købe varer og tjenester via websteder, der er hostet eller designet af Weebly (sådanne varer og tjenester benævnes "kommercielle produkter"). Vi tilvejebringer kun platformen, således at købere og sælgere kan gennemføre transaktioner for disse kommercielle produkter. For at sælge gennem Weebly skal du være 18 år eller ældre eller som minimum have nået myndighedsalderen dér, hvor du bor, eller hvorfra du bruger vores tjenester, og du skal angive dit fulde juridiske navn, nuværende adresse, gyldige e-mailadresse og eventuelle andre oplysninger, som vi anmoder om. I tilfælde af uoverensstemmelse vedrørende kontoejerskab, forbeholder vi os ret til at anmode om dokumentation for at bestemme eller bekræfte kontoejerskab. Dokumentation kan omfatte, men er ikke begrænset til, en scannet kopi af din virksomhedslicens, offentligt udstedt foto-id, de sidste fire cifre af kreditkortet i optegnelserne, osv.

Når en køber køber kommercielle produkter, behandles betalinger via vores tredjepartsbetalingsudbyder. Købere af kommercielle produkter vil modtage en meddelelse, når de indtaster deres betalingsoplysninger, der dirigerer dem til tredjepartsbetalingsudbyderens tjenestevilkår og fortrolighedspolitik. Disse betalingstjenester er udelukkende underlagt tredjepartsudbyderens tjenestevilkår og fortrolighedspolitik. Vi er ikke ansvarlige for disse tredjepartstjenesteudbyderes handlinger. Ud over de øvrige regler og krav, der er beskrevet i disse vilkår, skal du følge reglerne angivet nedenfor, når du tilbyder, sælger eller køber kommercielle produkter.

DU SKAL IKKE:

 1. tilbyde eller sælge kommercielle produkter, som:
  1. er ulovlige eller potentielt ulovlige, herunder dem, der er forfalskede, stjålne eller bedrageriske. Kommercielle produkter, der sælges ved hjælp af tjenesterne, skal overholde alle gældende love, herunder kommercielle produkter, der sælges til enkeltpersoner uden for USA.;
  2. krænker eller har potentiale til at krænke andre personers intellektuelle ejendomsrettigheder eller fortrolighedsrettigheder, eller som kan være injurierende eller på anden måde ærekrænkende;
  3. vi mener, efter vores eget skøn, er upassende, stødende, pornografiske, seksuelt eksplicitte eller voldelige; eller
  4. er fremstillet som eller primært beregnet til at blive brugt som, våben, herunder skydevåben, begrænsede enheder eller ammunition. Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at afgøre, hvorvidt kommercielle produkter udgør "våben" i henhold til disse vilkår; eller
 2. bruge billeder af eller navne på eventuel tredjepart (herunder kendte personligheder eller berømtheder), når du tilbyder eller sælger kommercielle produkter uden først at indhente den pågældende tredjeparts tilladelse.

10. Gebyrer/betaling

Du kan acceptere en 1-måneds, 6-måneders, 12-måneders eller 24-måneders kontrakt med Weebly. Nogle af funktionerne på tjenesten kræver betaling af gebyrer, som beskrevet for hver tjeneste på webstedet ("gebyrer"). Hvis du tilmelder dig disse funktioner, skal du betale alle gældende funktionsgebyrer. Vi forbeholder os ret til at ændre vores priser og/eller gruppere visse dele af tjenesten sammen til prissætningsformål, og kan gøre det til enhver tid. Du giver os tilladelse til at foretage eventuelle, rimeligt nødvendige henvendelser for at validere dine konto- og finansielle oplysninger.

Alle gebyrer er i USD og er eksklusive alle skatter, afgifter eller told, der pålægges af skattemyndighederne, og du er ansvarlig for betaling deraf. Hvis du køber eventuelle tjenester, som vi tilbyder for et gebyr, giver du dit samtykke til, at Weebly eller vores tredjepartstjenesteudbydere opbevarer dine betalingskortoplysninger, og du giver os tilladelse til at opkræve dig for (a) eventuelle gebyrer for tjenester, som du måtte købe, og (b) eventuelle gældende skatter i forbindelse med din brug af tjenesten på det betalingskort, som du oplyser, og du vil refundere os for alle inddrivelsesomkostninger og renter for eventuelle udestående beløb. Hvis det betalingskort, som du oplyser udløber, og du ikke oplyser nye betalingskortoplysninger eller opsiger din konto, giver du os tilladelse til at fortsætte med at fakturere dig, og du vil forblive ansvarlig for eventuelle uinddrevne gebyrer.

VED KONTRAKTENS AFSLUTNING VIL DIN KONTRAKT AUTOMATISK BLIVE FORNYET FOR EN YDERLIGERE KONTRAKTPERIODE, INDTIL DEN UDTRYKKELIGT OPSIGES AF DIG, OG DIN FORETRUKNE BETALINGSMETODE VIL BLIVE OPKRÆVET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. DU KAN TIL ENHVER TID SLÅ DEN AUTOMATISKE FORNYELSESFUNKTION FOR DIN AKTUELLE KONTRAKT FRA. DU KAN SENDE OPSIGELSESANMODNINGER VIA E-MAIL TIL HTTP://HC.WEEBLY.COM ELLER VED AT RINGE TIL VORES HJÆLPECENTER TIL ENHVER TID.

11. Opsigelse; tjenesteændringer

Hvis du opsiger tjenesten, vil din opsigelse omgående træde i kraft. Efter opsigelse har du ikke længere adgang til dit websted, og vi kan slette alle oplysninger på dit websted. Vi påtager os intet erstatningsansvar for sådanne slettede oplysninger eller slettet indhold.

Så længe vi fortsætter med at tilbyde tjenesten, vil vi levere og søge at opdatere, forbedre og udvide tjenesten. Som følge heraf giver vi dig mulighed for at få adgang til tjenesten, som den måtte eksistere og være tilgængelig på enhver given dag og har ingen andre forpligtelser, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår. Vi kan ændre (for eksempel, ændre datalagring eller kapacitetsgrænser), erstatte, nægte adgang til, suspendere eller afbryde tjenesten helt eller delvist, eller ændre priser for hele eller en del af de tjenester, som vi tilbyder efter vores eget skøn. Alle disse ændringer træder i kraft ved offentliggørelse på vores websted eller ved direkte kommunikation til dig, medmindre andet er angivet. Vi forbeholder os endvidere ret til at tilbageholde, fjerne og/eller kassere eventuelt indhold, der er tilgængeligt som en del af din konto, med eller uden varsel, hvis det pågældende indhold anses for at være i strid med disse vilkår. For at undgå tvivl har vi ingen forpligtelse til at opbevare, vedligeholde eller give dig en kopi af eventuelt indhold, som du eller andre bidrager med ved brug af tjenesten. Vi forbeholder os også ret til at begrænse eller ophøre med at yde telefon- eller chat-support til dig, hvis du bruger et uforholdsmæssigt stort antal af sådanne kundetjenester eller på anden måde negativt påvirker vores evne til at yde support til andre kunder (som bestemt efter vores eget skøn).

12. Pengene-tilbage-garanti

Alle betalte Weebly-konti, undtagen måned-til-måned-konti, inkluderer en 30-dages pengene-tilbage-garanti. Hvis du af en eller anden årsag er utilfreds med en sådan kontotjeneste, kan du modtage fuld refusion, hvis du annullerer din konto inden for 30 dage efter aktivering, eller inden for 30 dage efter din fornyelse af kontrakten. Send venligst refusionsanmodninger til http://hc.weebly.com med emnelinjen: Refusionsanmodning. Til enhver tid i løbet af din kontraktperiode kan du opgradere eller nedgradere din tjeneste hos Weebly. I tilfælde af en nedgradering af tjenesten vil der blive udstedt en forholdsmæssig kredit til din Weebly-konto for forskellen i omkostningerne ved de to tjenester i resten af din oprindelige kontraktperiode. Denne kredit vil blive anvendt til fremtidige måneders tjeneste hos Weebly, og kan ikke refunderes til dig i kontanter. Nedgradering af din konto kan forårsage tab af indhold, funktioner eller kapacitet på din konto. Vi accepterer ikke noget erstatningsansvar for et sådant tab.

13. Tredjepartstjenester, -software og -websteder; ingen stiltiende godkendelse

Weebly er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for tab eller skade som følge af din brug af eventuel tredjepartstjeneste, -produkt, -software, -indhold eller -websted (samlet benævnt "tredjepartsmaterialer"), uanset om du blev linket eller dirigeret til eventuelle tredjepartsmaterialer gennem webstedet. Tredjepartsmaterialer, såsom e-mail, e-handel og betalingstjenester, herunder, men ikke begrænset til, Authorize.net, PayPal, Square, Stripe, Apple og Android-/Google-betalingsmuligheder, kan være underlagt gældende tredjepartstjenestevilkår og fortrolighedspolitikker, og du er eneansvarlig for at gennemgå, acceptere og overholde sådanne vilkår, før du bruger eventuelle tredjepartsmaterialer. Din brug af eventuelle tredjepartsmaterialer er efter eget skøn og på egen risiko. Hvis du ikke accepterer den pågældende tredjeparts tjenestevilkår eller licensaftale, skal du ikke downloade eller bruge tredjepartsmaterialerne. Din brug af eventuelle tredjepartsmaterialer, der anskaffes via tjenesten, tildeler dig ikke nogen rettigheder, adkomst eller interesse i eller til tredjepartsmaterialerne ud over vilkårene, der er indeholdt i tredjepartsudbyderens tjenestevilkår eller licens. Enhver henvisning på webstedet til eventuelle tredjepartsmaterialer er ikke en godkendelse af os af sådanne tredjepartsmaterialer.

Tredjepartsbetalingsbehandlere: Weebly bruger tredjepartsbetalingsbehandlere til at hjælpe os med at behandle dine personligt identificerbare betalingsoplysninger på en sikker måde. Sådanne tredjepartsbehandleres brug af dine personlige oplysninger er underlagt deres respektive fortrolighedspolitikker, som muligvis eller muligvis ikke indeholder et tilsvarende niveau af databeskyttelse som Weebly-fortrolighedserklæringen. Betalinger behandles og administreres på nuværende tidspunkt af tredjepartsleverandørerne nedenfor. Vi vil informere dig om, hvilke betalingsbehandlere, der bruges til at behandle dine betalinger.

Apple Pay og Android Pay aktiveres automatisk for brugere, der har valgt Stripe som deres betalingsbehandler. Hvis du ikke ønsker at acceptere Apple Pay eller Android Pay som betalingstype, er det dit ansvar at deaktivere Apple Pay og/eller Android Pay. Du kan deaktivere disse betalingsmuligheder i dine indstillinger for butikskøb. Din brug af Apple Pay og Android Pay udgør din accept af Apple Pays retningslinjer for acceptabel brug og/eller Google/Android Pays (API) tjenestevilkår.

14. Temaer

Hvis du ønsker det, kan du bidrage webstedstemaer ("brugerdefinerede temaer") til tjenesten til brug af andre brugere. Du tildeler hermed og accepterer at tildele os en eksklusiv, uopsigelig, underlicenserbar, verdensomspændende, uigenkaldelig, royaltyfri ret og licens til at bruge, kopiere, ændre og skabe afledte værker af alle brugerdefinerede temaer, som du bidrager til tjenesten, herunder HTML-kode og tilhørende medieaktiver.

15. Vilkår for designer-platform

Hvis du bruger vores designer-platformstjeneste til at designe et websted (et "kundewebsted") for en tredjepart (din "kunde"), vil din brug af tjenesten være underlagt disse yderligere vilkår.

 1. Dit forhold til din kunde er kun mellem dig og kunden. Vi er ikke part i nogen aftale, som du har med din kunde. Den måde hvorpå og de midler med hvilke du vælger at udføre dine tjenester, er efter eget skøn og under egen kontrol. Du accepterer dog, at udføre disse tjenester på en rettidig og professionel måde, i overensstemmelse med branchepraksis og disse vilkår.
 2. Du accepterer det fulde ansvar for alle kundewebsteder under din konto og for hvert kundewebsteds overholdelse af disse vilkår.
 3. Selv om vi har til hensigt at give dig mulighed for at videresælge tjenesten under et privat mærke, er dette private mærke på ingen måde garanteret, og vi vil på ingen måde blive holdt ansvarlige for eventuel manglende opretholdelse af det private mærke.
 4. Hvis din kunde kontakter os, vil vi bede dem om at kontakte dig. Hvis du undlader at yde support til din kunde, og vi modtager en anmodning fra din kunde, der angiver, at du ikke har været lydhør, forbeholder vi os ret til at yde support direkte til din kunde.
 5. Betalinger for din brug af designer-platformstjenesten beregnes pr. websted. Hvert kundewebsted under din konto, der udgives live til en kundes domæne, vil afholde månedlige tjenestegebyrer. Disse tjenestegebyrer opkræves på kreditkortet for din Weebly-konto, som vi har i vores optegnelser.
 6. Tjenestegebyrer faktureres hver måned for den kommende måneds tjeneste, baseret på de samlede tjenestegebyrer for alle kundewebsteder. Hvis et nyt kundewebsted udgives i midten af måneden, vil et forholdsmæssigt beløb blive inkluderet i din næste måneds faktura.
 7. Der ydes ingen refusion for eventuelle resterende dage i din aktuelle faktureringsperiode.
 8. Du forstår og accepterer, at du som kontoindehaver i sidste ende er ansvarlig for betaling af hvert kundewebsted under din konto. Hvis faktureringsforpligtelserne for et kundewebsted ikke opfyldes til enhver tid, har vi ret til at deaktivere kundewebstedet, indtil faktureringsforpligtelsen er opfyldt.

16. Videresalg af tjeneste

Du skal ikke gengive, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse, som kan være i form af en separat skriftlig aftale med Weebly (såsom Weebly Cloud-aftalen).

Weebly bruges ofte af designere til at designe websteder for en tredjepart. En sådan brug er udelukkende tilladt i henhold til de udtrykkelige designer-platformsvilkår ovenfor. I tilfælde af, at du designer websteder for tredjeparter på eventuel anden version af Weebly, skal sådanne websteder hver især have deres egen konto, der kontrolleres af den pågældende tredjepart, og du må ikke gruppere flere kundewebsteder under én konto, der ejes af dig.

17. Registrering af domænenavn, annullering af domænenavn, og ændring af registrerende myndighed

For domænenavnsregistreringstjenesterne ("domænetjenesterne"), der leveres direkte til dig af Weebly, gælder følgende vilkår og betingelser også. Din brug af domænetjenester leveret af Weebly fungerer som dit samtykke til disse vilkår. Nogle af tjenestepakkerne omfatter Weeblys registrering af et internetdomænenavn eller fornyelse af dit eksisterende domænenavn ("domænenavnet") på dine vegne. Med henblik på at erhverve og/eller opretholde domæner vil Weebly kun fungere som agent mellem dig og organisationen, der er ansvarlig for tildeling af domænenavne (den "registrerende myndighed"), som vil være Register.com. Alle nye registreringer og efterfølgende fornyelser af disse registreringer vil derfor også være underlagt Register.coms vilkår og betingelser, der findes på: http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx. Weebly forbeholder sig ret til at bruge en anden domænenavnstjenesteudbyder til enhver tid, i hvilket tilfælde en sådan organisations vilkår og betingelser vil gælde som supplement til disse domænevilkår.

Weebly kan tilbyde ét (1) gratis domænenavn i op til et år, med et nyt køb af et årligt eller toårigt abonnement. Domænet er inkluderet i levetiden af din Weebly-konto, og domænet bliver registreret i dit navn og du kan beholde det, så længe du dækker eventuelle gældende domæneregistreringsgebyrer efter det første år. Det gratis domænenavn gælder kun for bestemte domæner på topniveau (f.eks. .com, .net og .org), når du tilmelder dig et nyt abonnement.

Du er ansvarlig for at give korrekte og fuldstændige oplysninger vedrørende indehaveren af domænenavnet ("registrant") og den administrative kontaktperson, når du registrerer domænenavnet. Den tekniske kontaktperson vil i alle tilfælde være Weebly, Inc. Før du ansøger om et domænenavn, er det dit ansvar at kontrollere, at domænenavnet ikke krænker eventuel tredjeparts rettigheder eller strider mod eksisterende lovgivning. Vi kan udsætte aktivering af et domænenavn, indtil betaling af de aftalte gebyrer for registreringstjenesterne er modtaget. Weebly har ikke mulighed for at påvirke den registrerende myndigheds tildeling af domænenavnet. Vi kan heller ikke garantere, at de ønskede domænenavne vil blive tildelt dig og/eller at de tildelte domænenavne er fri for tredjepartsrettigheder, ej heller kan vi garantere deres fortsatte eksistens. Eventuelle oplysninger, som vi giver om tilgængeligheden af et domænenavn, er baseret på de oplysninger, der leveres af tredjeparter og henviser kun til det tidspunkt, hvor der anmodes om de pågældende oplysninger. Domænet betragtes ikke som tildelt før registrering af domænet i dit, registrantens, navn, og dets indtastning i den registrerende myndigheds database.

Den oprindelige registreringsperiode for købte domæner kan variere, og en sådan registrering vil automatisk blive fornyet i fortløbende 12-måneders perioder. Du vil blive opkrævet for automatisk fornyelse femogfyrre (45) kalenderdage før dit domæne udløber (selvom den dato afviger fra fornyelsesdatoen for dit Weebly-webstedsabonnement). Du kan selvfølgelig fravælge automatisk fornyelse ved at deaktivere den automatiske fornyelsesmulighed i dine indstillinger til enhver tid, inden den automatiske fornyelse træder i kraft. Hvert købt domænenavn er registreret i dit navn og du kan beholde det, så længe du betaler de gældende gebyrer. Hvis du køber et nyt domæne eller fornyer et eksisterende domæne og annullerer dit køb inden for de første tredive (30) dage ved at kontakte http://hc.weebly.com, kan du modtage en fuld refusion. Din ret og adkomst til dit domænenavn giver dig mulighed for at overføre et købt domæne til en anden domæneudbyder; du er dog ikke berettiget til refusion af registreringsgebyrer, der er betalt til Weebly for overførte domæner. Uanset registrantens identitet eller andre kontaktoplysninger i optegnelserne for dit domænenavn, er ethvert domænenavn, der er registreret via Weebly ved hjælp af din Weebly-konto, omfattet af disse vilkår.

Vedligeholdelse af nøjagtige og aktuelle faktureringsoplysninger er en obligatorisk betingelse for opretholdelse af din Weebly-konto. Sådanne oplysninger skal indeholde registrantens fulde og reelle navn, en fysisk postadresse (Postbokse eller anonyme adresser er ikke tilladt), en gyldig e-mailadresse og et telefonnummer. Hvis disse oplysninger ændrer sig, skal du omgående informere os om denne ændring ved at opdatere oplysningerne online. Bemærk, at hvis dine faktureringsoplysninger, herunder dine aktuelle kreditkortoplysninger, ikke er aktuelle, fornyer vi ikke dine domænetjenester, og de kan efterfølgende udløbe.

Med forbehold af disse vilkår og den registrerende myndigheds vilkår, kan du overføre alle domænenavne, der er registreret gennem os, til en anden registrerende myndighed ved at følge online-instrukserne leveret af Weebly. Skulle vi, på grund af dig, kontoindehaveren, eller den nye registrerende myndighed, ikke kunne overføre domænet til din nye registrerende myndighed, er vi udtrykkeligt berettiget til at få det annullerede domænenavn slettet af den relevante registrerende myndighed efter at annulleringsdatoen er bortfaldet. Vi forbeholder os ret til kun at tillade domæneoverførsler, hvis du har afviklet alle ubestridte verserende krav med os.

Det vil ikke altid være muligt at genoprette et domænenavn, efter at det er udløbet, og Weebly kan efter eget skøn bestemme, hvornår et domænenavn kan fornyes efter udløb, og hvilke gebyrer der vil være gældende. Hvis du mister et domænenavn pga. manglende betaling, har Weebly ret til, efter eget skøn, at: (a) registrere og bruge domænenavnet til eget formål (b) sælge eller overføre domænenavnet til en tredjepart eller (c) slette domænenavnet og give eventuel ny registrerende myndighed hvor som helst i verden lov til at registrere domænenavnet på ny. Endvidere accepterer du, at Weebly kan opkræve dit kreditkort, som Weebly har i sine optegnelser, for at inddrive eventuelle udestående beløb på din konto.

Ved bestemte lejligheder kan domænenavnsregistreringer blive genstand for en juridisk anfægtelse. Hvis Weebly gøres til part i eventuel retshandling i kraft af en af dine domænenavnsregistreringer, accepterer du at være ansvarlig for alle Weeblys omkostninger og juridiske gebyrer og at skadesløsholde Weebly mod enhver retshandling. Hvis Weebly underrettes om, at der er indgivet en klage til et juridisk eller administrativt organ vedrørende dit domænenavn, kan Weebly, efter eget skøn: (a) suspendere din evne til at bruge, foretage ændringer til eller overføre dine registreringsoptegnelser og/eller (b) deponere kontrol over din registreringsoptegnelse hos den relevante juridiske enhed ved at levere et registrarcertifikat fra os.

Du skal omgående underrette os, hvis du mister rettighederne til et domæne, der er registreret af Weebly på dine vegne.

18. E-mailmarkedsføringstjeneste

For de e-mailmarkedsføringstjenester, der leveres direkte til dig af Weebly ("e-mailmarkedsføringstjeneste"), gælder følgende vilkår og betingelser også. Din brug af e-mailmarkedsføringstjenesten fungerer som dit samtykke til disse vilkår. Weebly kan suspendere eller opsige din adgang til og brug af e-mailmarkedsføringstjenesten, hvis du ikke overholder disse vilkår.

Din brug af e-mailmarkedsføringstjenesten skal overholde alle gældende nationale og internationale love. Dette omfatter de love, der gælder for dig og også love, der gælder for Weebly og alle modtagere til hvilke du agter at sende e-mails (hver især, en "modtager"). Eksempler på gældende love omfatter love om spam eller uopfordrede kommercielle e-mails (herefter "spam" eller "UCE - unsolicited commercial email"), databeskyttelse, sikkerhed, uanstændighed, ærekrænkelse, intellektuel ejendom, pornografi, terrorisme, national sikkerhed, hasardspil, børnebeskyttelse og andre gældende love. Det er dit ansvar, at kende og forstå de love, der gælder for din brug af e-mailmarkedsføringstjenesten og de e-mails, som du genererer og sender via e-mailmarkedsføringstjenesten. Din brug af e-mailmarkedsføringstjenesten skal også overholde fortrolighedserklæringen, der gælder for e-mailmarkedsføringstjenesten. Weeblys fortrolighedserklæring er tilgængelig her.

Du er eneansvarlig for dine produkter og tjenester og enhver anden kampagne og indhold, der er indeholdt eller som der henvises til i dine e-mails, der sendes via e-mailmarkedsføringstjenesten. Du accepterer at bruge e-mailmarkedsføringstjenesten på en lovlig, sikker og professionel måde i overensstemmelse med bedste praksis i branchen, herunder at opretholde pålidelige optegnelser. Du er eneansvarlig for enhver og alle erklæringer, som du afgiver, og for al brugerassistance, garanti og support til dine produkter og tjenester.

Din brug af e-mailmarkedsføringstjenesten skal følge alle gældende retningslinjer fastsat af Weebly. Retningslinjerne nedenfor er eksempler på praksisser, der kan overtræde disse vilkår, når du genererer eller sender e-mails eller meddelelser via e-mailmarkedsføringstjenesten:

Du skal ikke:

 1. Bruge e-mailmarkedsføringstjenesten i strid med Weeblys tjenestevilkår eller eventuel lov, der gælder for dig eller dine modtagere;
 2. Bruge e-mailmarkedsføringstjenesten til at sende spam. Du skal sikre, at alle modtagere udtrykkeligt har givet tilladelse til at modtage e-mails fra dig ved at tilvælge modtagelse af de pågældende e-mails. Alle e-mails og meddelelser, der sendes via e-mailmarkedsføringstjenesten, skal overholde vores anti-spam-politik, som beskrevet nedenfor:
  1. Weebly har en nul-tolerance spam-politik og laver ikke bevidst forretning med eventuel bruger eller virksomhed, der deltager i afsendelse af spam/UCE. Vi sælger eller udveksler ikke personlige oplysninger fra vores tilvalgslister.
  2. En e-mail er spam, hvis: (a) modtagerens personlige identitet og sammenhæng er irrelevant, fordi meddelelsen gælder tilsvarende for mange andre potentielle modtagere; (b) modtageren ikke har givet bevidst, udtrykkelig og genkaldelig tilladelse til at e-mailen kunne sendes, og (c) afsendelsen og modtagelsen af meddelelsen virker til at give en uforholdsmæssig fordel til afsenderen.
  3. Spam er et spørgsmål om samtykke, ikke indhold. En modtager skal "tilvælge" eller give udtrykkeligt samtykke til modtagelse af meddelelsen, enten som svar på en klar og iøjnefaldende anmodning eller på modtagerens eget initiativ.
  4. U.S. CAN-SPAM-loven regulerer og fastlægger krav til kommercielle meddelelser, giver modtagere ret til at få dig til at stoppe med at sende dem og præciserer hårde straffe for overtrædelser. Andre internationale regler og love gælder også for elektronisk markedsføring, og mens vi ikke kan give juridisk rådgivning, opfordrer vi dig til at blive bekendt med disse love, især hvis du bor i eller sender e-mails til modtagere uden for USA.
  5. Hvis du modtager klager vedrørende spam eller løber ind i problemer med overholdelse, eller hvis Weebly identificerer en potentielt problematisk kontaktliste, stiller vi først spørgsmål for at forsøge at forstå din forretning samt dine markedsføringsmål. Hvis vi mener, at en liste ikke er samtykkebaseret eller er for gammel eller problematisk at arbejde med, vil vi kræve, at den fjernes fra din konto. I visse tilfælde kan vi bede dig om at finde en anden tjenesteudbyder, fordi vores mål simpelthen ikke er forenelige.
  6. Der henvises til vores Ofte Stillede Spørgsmål om e-mailmarkedsføring, der findes i Hjælpecenteret for yderligere vejledning om, hvordan du bliver en ansvarlig mailer, samt yderligere måder, hvorpå Weebly hjælper med at beskytte mod afsendelse af uønskede eller uopfordrede e-mails.
  7. Hvis du føler, at en Weebly-bruger sender uopfordrede e-mails, kan du indberette det til os ved at sende dem til abuse@weebly.com.
 3. Bruge e-mailmarkedsføringstjenesten til at anmode om, indsamle eller sende ikke-offentlige eller personligt identificerbare oplysninger om en anden bruger eller enhver anden person uden deres udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke (eller forældrenes samtykke i tilfælde af en mindreårig), ulovlige oplysninger eller eventuelle andre oplysninger, som du ikke har ret til at anmode om, indsamle eller distribuere;
 4. Bruge e-mailmarkedsføringstjenesten til at sende e-mailkampagner, der linker til eller viser pornografi, andet seksuelt eksplicit indhold, ulovlige varer eller tjenester, eller eventuelt andet indhold, som Weebly finder upassende;
 5. Sende enhver meddelelse, oplysninger, data, tekst, software eller billede, eller andet indhold, der ikke ejes af dig eller er lovligt licenseret til dig, eller er ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, injurierende eller på anden måde uanstændigt, og som kan krænke andres fortroligheds- eller omtalerettigheder;
 6. Sende eventuelle uetiske, falske eller vildledende annoncer, kampagner eller salgsbestræbelser og -praksisser via e-mailmarkedsføringstjenesten;
 7. Lægge op eller sende materiale, der indeholder en virus eller beskadigede data;
 8. Bruge købte eller lejede e-maillister;
 9. Bruge tredjeparters e-mailadresser, domænenavne eller mailservere uden behørig tilladelse;
 10. Sende e-mails til ikke-specifikke adresser (f.eks. webmaster@domain.com eller info@domain.com) eller distributionslister, nyhedsgrupper, offentligt tilgængelige presse- eller medieadresser eller købte e-mailadresser;
 11. Sende e-mails, der resulterer i et uacceptabelt antal klager om spam eller UCE (selvom de pågældende e-mails rent faktisk ikke var spam eller UCE);
 12. Deaktivere eller undlade at inkludere et fungerende "fravalgslink" i hver e-mail, som gør det muligt for modtageren/modtagerne at afmelde sig din mailingliste. Ethvert sådant link skal fungere i mindst 60 dage efter den dato, hvorpå du sender meddelelsen, og du accepterer, at du ikke vil fjerne, deaktivere eller forsøge at fjerne eller deaktivere linket;
 13. Deaktivere eller undlade at efterkomme enhver anmodning fra en modtager om at blive fjernet fra din mailingliste inden for syv (7) kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen. Du kan ikke opkræve et gebyr, kræve, at modtageren giver dig personligt identificerbare oplysninger ud over en e-mailadresse, eller tvinge modtageren til at tage andre skridt end at sende et svar via e-mail eller besøge en enkelt side på et internetwebsted som betingelse for at efterkomme en afmeldingsanmodning. Som krævet i henhold til US CAN-SPAM-loven og andre gældende love anerkender du, at du er ansvarlig for at opretholde og respektere listen over afmeldingsanmodninger efter opsigelse af din Weebly-konto, af enhver årsag;
 14. Skjule oprindelsen eller emnet i enhver e-mail eller forfalske eller manipulere den oprindelige e-mailadresse, emnelinje, overskrifter eller oplysninger om transmissionssti for enhver e-mail. For enhver e-mail eller meddelelse, der sendes af dig ved hjælp af e-mailmarkedsføringstjenesten, skal (a) "fra"-linjen nøjagtigt og på en ikke-misvisende måde identificere din identitet eller din organisations identitet; og (b) "emnelinjen" i din e-mail vedrøre e-mailens faktiske indhold og må ikke indeholde eventuelt vildledende eller misvisende indhold vedrørende det overordnede emne i e-mailmeddelelsen. Du accepterer, at du er den eneste eller udpegede afsender af enhver e-mail, som du sender via e-mailmarkedsføringstjenesten i henhold til enhver lov eller retsakt, der gælder for din brug af e-mailmarkedsføringstjenesten (f.eks. U.S. CAN-SPAM-loven fra 2003, Canadas Anti-spam-lovgivning, S.C. 2010, c. 23 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/58/EF af 12. juli 2002), og som sådan skal du overholde sådanne love og eventuelle andre love i andre jurisdiktioner, der gælder for din brug af e-mailmarkedsføringstjenesten, og være ansvarlig for enhver overtrædelse af sådanne gældende love.
 15. Undlade at medtage i hver e-mail din gyldige, fysiske postadresse (som, hvis du befinder dig i USA, kan være en gyldig postboks, der opfylder registreringskravene, der er fastlagt af United States Postal Service) eller et link til disse oplysninger . For modtagere baseret i EU skal hver e-mail desuden indeholde afsenderens virksomhedsregistreringsnummer og moms-id eller et link til disse oplysninger;
 16. Inkludere "junk mail", "kædebreve", "pyramideforetagender", incitamenter (f.eks. kuponer, rabatter, præmier eller andre incitamenter) eller andet materiale i eventuel e-mail, der opfordrer en modtager til at videresende e-mailen til en anden modtager; og
 17. Undlade at overholde eksport- og importregler i USA og andre lande.

Nogle brancher har højere misbrugsrater end normalt for spam. E-mailmarkedsføringstjenesten kan således ikke bruges på vegne af visse brancher og afsendere. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 1. Farmaceutiske produkter;
 2. Arbejde hjemmefra, muligheder hvor der tjenes penge online, "hurtig rigdom"-foretagender, og generering af potentielle kunder;
 3. Online-handel med værdipapirer, tips til handel med værdipapirer, eller aktiemarkedsrelateret indhold
 4. Indhold vedrørende realkreditlån og lån
 5. Ernæringsmæssige, urte- og vitamintilskud;
 6. Spiltjenester, -produkter eller -tips;
 7. Multi-level marketing;
 8. Partnermarkedsføring eller enhver form for performance marketing, hvor en virksomhed belønner et eller flere associerede selskaber for hver besøgende eller kunde, der erhverves gennem det associerede selskabs egen markedsføringsindsats;
 9. Muligheder for at forbedre kreditværdighed eller komme af med gæld; og
 10. Falske produkter eller "kopiprodukter", der virker til at være et andet mærke.

Det er dit ansvar at sikre, at indholdet i dine e-mails ikke overtræder disse retningslinjer. Weebly har ingen forpligtelse til at gøre det, men kan overvåge din konto for at sikre overholdelse af disse vilkår og drift inden for de acceptable branchestandarder. Efter vores eget skøn forbeholder vi os ret til at blokere e-mails, fjerne indhold eller forbyde brug af e-mailmarkedsføringstjenesten, der kan være i strid med ovenstående eller vilkårene (herunder SendGrid-vilkår). Du forstår og accepterer, at vi og eventuel gældende tredjepart, der støtter, lægger op, udgiver eller distribuerer dine e-mails og indhold, også har ret til at omformatere, redigere, overvåge, afvise, blokere eller fjerne enhver af dine e-mails og indhold, og til at suspendere eller opsige e-mailmarkedsføringstjenesten, helt eller delvist, permanent eller i en bestemt periode. I intet tilfælde vil ovenstående gøre os ansvarlige eller erstatningspligtige over for dig, eller ansvarlige for overholdelse af sådanne love eller forpligtelser, for hvilken du forbliver eneansvarlig og erstatningspligtig.

Hvis du kender til eller har mistanke om overtrædelser af disse vilkår, bedes du venligst underrette Weebly her. Weebly vil vurdere overholdelse af disse vilkår efter eget skøn og forbeholder sig ret til, uden varsel, at træffe alle foranstaltninger af enhver art (juridiske, tekniske eller på anden måde) eller forhindre UCE og/eller eventuelle andre uautoriserede e-mails, meddelelser eller kampagner i at komme ind i, bruge eller forblive i vores netværk. Vi kan opsige e-mailmarkedsføringstjenesten og din Weebly-konto til enhver tid og af enhver årsag. Hvis din konto opsiges, kan vi slette den permanent sammen med eventuelle tilknyttede data.

For at kunne levere e-mailmarkedsføringstjenesten bruger vi i øjeblikket SendGrids API (www.sendgrid.com); derfor er din brug af e-mailmarkedsføringstjenesten også underlagt SendGrids vilkår og politikker, som på nuværende tidspunkt er i kraft og/eller som kan træde i kraft i fremtiden ("SendGrid-vilkår"), herunder, uden begrænsning, SendGrids brugsvilkår og SendGrids fortrolighedspolitik. SendGrid-vilkår er i tillæg til disse vilkår, og du skal overholde begge, som gældende for e-mailmarkedsføringstjenesten. Vi kan opsige enhver tredjepartstjeneste, herunder SendGrid, efter eget skøn og til enhver tid uden varsel til dig, og uden erstatningsansvar over for dig eller den pågældende tredjepart. Enhver sådan opsigelse eller handling fra en tredjepartstjeneste kan påvirke vores evne til at stille nogle eller alle af e-mailmarkedsføringstjenestens funktioner til rådighed, og vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig eller eventuel tredjepart for sådanne handlinger.

Vi vil indhente eventuelle oplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af e-mailmarkedsføringstjenesten, såsom kontaktlister (herunder e-mailadresser og andre oplysninger indeholdt i sådanne lister) og indhold, der lægges op eller bruges af dig til e-mailmarkedsføringstjenesten, eller på anden måde. Vi anerkender dine ejerskabsrettigheder i sådanne kontaktlister ("kundeoplysninger") og indhold. Vi vil ikke sælge eller udleje dine kundeoplysninger uden din forudgående udtrykkelige tilladelse og vil ikke bruge dine kundeoplysninger til andre formål end som beskrevet i vores fortrolighedserklæring og i disse vilkår. SendGrid kan også bruge kundeoplysninger og andre oplysninger, som du har givet som en del af e-mailmarkedsføringstjenesten, i overensstemmelse med SendGrid-vilkårene.

Du tildeler os hermed en genkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspændende licens med ret til at underlicensere, bruge, gengive, offentliggøre, distribuere, udføre og vise kundeoplysninger, dog kun som påkrævet af os for at tilbyde og drive e-mailmarkedsføringstjenesten.

Du er eneansvarlig for nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, lovligheden, pålideligheden og hensigtsmæssigheden af alle kundeoplysninger. Du er ansvarlig for at opretholde, sikre og opbevare alle kundeoplysninger i overensstemmelse med gældende lov og dine kontraktlige forpligtelser, herunder vilkårene. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller har rettigheder til materialet i dine e-mails og de kundeoplysninger, der kræves for at vi kan bruge kundeoplysningerne som tiltænkt i disse vilkår.

Når du bruger e-mailmarkedsføringstjenesten, accepterer du, at eventuelle e-mails og meddelelser og indhold, der er indeholdt deri, er ikke-fortrolige, og du tildeler automatisk eller garanterer, at ejeren af et sådant indhold eller intellektuel ejendom udtrykkeligt har tildelt os en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, uopsigelig, overdragelig, verdensomspændende licens med ret til at underlicensere, bruge, gengive, oprette afledte værker fra, modificere, offentliggøre, redigere, oversætte, distribuere, udføre og vise et sådant indhold eller intellektuel ejendom på enhver måde eller i ethvert medie, der nu kendes eller herefter skabes, herunder i forbindelse med vores markedsførings- og salgsfremmende aktiviteter.

I det omfang tilladt ved lov, kan vi lave og opbevare kopier af alle kundeoplysninger, som nødvendigt for at levere e-mailmarkedsføringstjenesten og til intern sikkerhedskopiering og andre juridiske eller tilsynsmæssige formål. Vi er dog ikke forpligtet til at opbevare kopier af dine kundeoplysninger, e-mails og meddelelser, indhold eller andre oplysninger. Du er ansvarlig for at sikkerhedskopiere dine kundeoplysninger.

Vi giver ingen garanti for, at indholdet og materialerne på vores websted og/eller e-mailmarkedsføringstjenesten er egnede til brug på steder uden for USA. De personer, der vælger at få adgang til e-mailmarkedsføringstjenesten fra andre steder, gør det på egen risiko, og er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love. Vi forbeholder os ret til, til enhver tid og efter eget skøn, at begrænse tilrådighedsstillelsen, antallet og tilgængeligheden af e-mailmarkedsføringstjenesten til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion.

19. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde Weebly og dets datterselskaber, licensgivere, associerede selskaber, funktionærer, direktører, agenter, co-brandere, partnere, medarbejdere, efterfølgere og erhververe (samlet benævnt "skadesløsholdte parter") mod ethvert erstatningsansvar, tab, krav, skadeserstatninger, udgifter, omkostninger eller forlangender (herunder men ikke begrænset til rimelige advokatsalærer), som afholdes eller indbringes mod de skadesløsholdte parter af eventuel tredjepart i forbindelse med eventuelt krav, der opstår som følge af eller relateret til: (a) din (eller enhver person, der bruger din konto/konti) brug af tjenesten, webstedet eller materialerne, (b) dit indhold, (c) eventuelle kommercielle produkter, som du tilbyder på eller gennem webstedet eller ved hjælp af vores tjenester, eller (d) din brug af domænetjenesterne. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, eventuelt brud på eller overtrædelse af disse vilkår af dig eller enhver, der bruger din konto. Du skal samarbejde fuldt ud på egen regning som krævet af en skadesløsholdt part. Hver skadesløsholdt part kan efter eget valg påtage sig forsvaret af og kontrollen over enhver sag, i henhold til hvilken parten er skadesløsholdt herunder. Du skal ikke løse eventuel sag, der involverer en skadesløsholdt part uden samtykke fra den pågældende skadesløsholdte part.

20. Garantifraskrivelse

 1. DIN BRUG AF TJENESTEN ER PÅ EGEN RISIKO. TJENESTEN LEVERES "SOM BESET" OG "SOM TILGÆNGELIG". VI FRASKRIVER OS UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.
 2. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER, TAB AF DATA, KUNDEOPLYSNINGER ELLER FORHANDLERDATA, INDTÆGTER ELLER ANDEN SKADE TIL FORRETNING, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF FORSINKELSER, FORKERT LEVERING ELLER MANGLENDE LEVERING AF OPLYSNINGER, BEGRÆNSNING ELLER TAB AF ADGANG, PROGRAMFEJL ELLER ANDRE FEJL, UAUTORISERET BRUG SOM FØLGE AF DIN DELING AF ADGANG TIL TJENESTEN, ELLER ANDEN INTERAKTION MED TJENESTEN. DU ER ANSVARLIG FOR AT OPRETHOLDE OG SIKKERHEDSKOPIERE DINE DATA OG OPLYSNINGER, SOM KAN VÆRE LAGRET PÅ TJENESTEN. WEEBLY GARANTERER IKKE, AT (i) TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE SPECIFIKKE KRAV, (ii) TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, (iii) RESULTATERNE, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF TJENESTEN VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, (iv) KVALITETEN AF EVENTUELLE PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDRE MATERIALER, DER KØBES ELLER ERHVERVES AF DIG GENNEM TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER OG (v) EVENTUELLE FEJL I TJENESTEN VIL BLIVE AFHJULPET.
 3. EVENTUELT MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE ERHVERVES GENNEM BRUG AF TJENESTEN ER EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR SKADER TIL DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, SOM FØLGE AF DIN DOWNLOAD AF ETHVERT SÅDANT MATERIALE.
 4. EVENTUELLE DATA, OPLYSNINGER, INDHOLD ELLER MATERIALE, DER ER INDEHOLDT I ELLER GJORT TILGÆNGELIG I FORBINDELSE MED TJENESTEN ER IKKE BEREGNET SOM EN SUBSTITUT FOR SKATTE-, JURIDISKE ELLER ANDRE FAGFOLKS VIDEN, EKSPERTISE, FÆRDIGHEDER ELLER VURDERING. TJENESTEN GIVER IKKE SKATTE- ELLER JURIDISK RÅDGIVNING. DU ER ANSVARLIG FOR AT OPSØGE EN SÅDAN RÅDGIVNING.
 5. DISSE VILKÅR GÆLDER KUN FOR TJENESTEN. SOM EN DEL AF DE TJENESTER, DER LEVERES TIL ANDRE WEEBLY-BRUGERE, HOSTER VI WEBSTEDER FOR VISSE TREDJEPARTER ("TREDJEPARTSWEBSTEDER"). TREDJEPARTSWEBSTEDER INDEHOLDER INDHOLD, DER ER GENERERET AF TREDJEPARTER, OG FORVALTES OG KONTROLLERES IKKE AF WEEBLY. WEEBLY ER IKKE ANSVARLIG FOR SÅDANNE TREDJEPARTSWEBSTEDER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, NØJAGTIGHEDEN, TILSTRÆKKELIGHEDEN, RIGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, SANDHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER RETTIDIGHEDEN DERAF, EVENTUELT LINK, DER ER INDEHOLDT DERI, ELLER EVENTUELLE ÆNDRINGER ELLER OPDATERINGER DERTIL, ELLER EVENTUELLE VARER ELLER TJENESTER, DER SÆLGES DERPÅ. DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF EVENTUELLE TREDJEPARTSWEBSTEDER ER UNDERLAGT DE VILKÅR, DER GÆLDER FOR ET SÅDANT TREDJEPARTSWEBSTED. HOSTING AF EVENTUELT TREDJEPARTSWEBSTED AF WEEBLY INDEBÆRER IKKE EN GODKENDELSE DERAF AF WEEBLY, ELLER AF UDBYDEREN AF ET SÅDANT INDHOLD ELLER TJENESTER, ELLER EVENTUELT TREDJEPARTSWEBSTED.
 6. HVERKEN WEEBLY ELLER EVENTUELLE TREDJEPARTSUDBYDERE, PARTNERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER GARANTERER, AT WEBSTEDET, DETS SERVERE, MATERIALERNE ELLER TJENESTEN, ELLER EVENTUEL E-MAIL, DER SENDES FRA WEBSTEDET ELLER EVENTUELLE TREDJEPARTSUDBYDERE, PARTNERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.
 7. WEEBLY OG DETS LICENSGIVERE GIVER INGEN GARANTI FOR, AT TJENESTERNE, MATERIALERNE ELLER WEBSTEDET ER HENSIGTSMÆSSIGE ELLER TILGÆNGELIGE TIL BRUG PÅ ALLE GEOGRAFISKE STEDER.

21. Ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, VIL VI IKKE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG, FØLGE- ELLER EKSEMPLARISK ERSTATNING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV OM WEEBLY ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER), SOM FØLGE AF: (a) BRUGEN ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN; (b) OMKOSTNINGEN VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM FØLGE AF EVENTUELLE VARER, DATA, OPLYSNINGER ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER ERHVERVET, ELLER MEDDELELSER, DER ER MODTAGET, ELLER TRANSAKTIONER, DER ER INDGÅET GENNEM ELLER FRA TJENESTEN (c) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; (d) EVENTUEL TREDJEPARTS ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD PÅ TJENESTEN ELLER (e) ETHVERT ANDET FORHOLD RELATERET TIL TJENESTEN.

I TILFÆLDE AF EVENTUELT PROBLEM MED WEBSTEDET, TJENESTEN, ELLER MATERIALERNE, ER DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, AT OPHØRE MED BRUG AF WEBSTEDET, TJENESTEN OG MATERIALERNE. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ER HVERKEN WEEBLY, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER LICENSGIVERE PÅ NOGEN MÅDE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR DIN BRUG AF WEBSTEDET, TJENESTEN, MATERIALERNE, DIT INDHOLD, DE KOMMERCIELLE PRODUKTER ELLER BRUGERGENERERET TREDJEPARTSINDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ ELLER GENNEM WEBSTEDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER, EVENTUEL OVERTRÆDELSE AF DE INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER TILHØRENDE TREDJEPARTER, ELLER FOR EVENTUELT TAB ELLER SKADESERSTATNING AF ENHVER ART, SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL, BRUGEN AF WEBSTEDET, TJENESTEN, MATERIALERNE, DIT INDHOLD, DE KOMMERCIELLE PRODUKTER ELLER EVENTUELT BRUGERGENERERET TREDJEPARTSINDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ ELLER GENNEM WEBSTEDET.

22. Udelukkelser og begrænsninger

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE ELLER FØLGE-ERSTATNINGER SOM FASTSAT I AFSNIT 20 OG 21. FØLGELIG GÆLDER NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER AF AFSNIT 20 OG 21 MULIGVIS IKKE FOR DIG.

23. Amerikanske regerings begrænsede rettigheder

Materialerne på tjenesten er udstyret med "BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER." Brug, duplikering eller offentliggørelse af den amerikanske regering er underlagt begrænsninger som fastsat i gældende love og forskrifter. Anvendelse af materialer af den amerikanske regering udgør anerkendelse af vores ejendomsretligt beskyttede rettigheder til dem.

24. Aftale om voldgift; afkald på gruppesøgsmål

Vi ønsker at løse dine bekymringer eller problemer, før du indgiver et krav mod Weebly. Kontakt os venligst på http://hc.weebly.com. Vi kontakter dig via e-mail for at løse tvisten uformelt. Du eller Weebly kan starte en formel tvistbilæggelsesproces, hvis en tvist ikke løses inden for 10 hverdage efter din indsendelse.

DU MÅ KUN LØSE TVISTER MED OS PÅ ET INDIVIDUELT GRUNDLAG, OG DU SKAL IKKE INDGIVE ET KRAV SOM EN SAGSØGER ELLER PART AF EN GRUPPE AF SAGSØGERE I ET GRUPPESØGSMÅL, KONSOLIDERET SØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL (F.EKS., GRUPPESØGSMÅL, GRUPPEVOLDGIFT, PRIVAT RETSHANDLING FRA STATSADVOKATEN ELLER KONSOLIDERING MED ANDRE VOLDGIFTSSAGER).

Ethvert krav vedrørende disse vilkår, der ikke løses gennem vores uformelle proces eller som beskrevet nedenfor, vil blive afgjort i overensstemmelse med Comprehensive Arbitration Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS" - Omfattende voldgiftsregler af den juridiske voldgifts- og mæglingstjeneste) af tre voldgiftsmænd udpeget i overensstemmelse med JAMS-regler. Voldgiften skal finde sted i San Francisco, Californien, på engelsk, og voldgiftsafgørelsen kan håndhæves i enhver domstol. Den vindende part i ethvert søgsmål eller retstvist, der opstår som følge af disse vilkår, har ret til omkostninger og advokatsalærer. Hvis nogen del af disse vilkår findes ugyldig eller uden retskraft, vil den pågældende del blive fortolket således, at den afspejler parternes oprindelige hensigt, og de resterende dele vil forblive i fuld kraft og effekt.

Hver part må kun anlægge sag med henblik på at opnå påbud om at forhindre uautoriseret brug eller misbrug af tjenesten, eller om at håndhæve intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. ophavsrettigheder, varemærke, handelshemmelighed eller patentrettigheder) uden først at deltage i vores uformelle tvistbilæggelsesproces eller voldgift. I tilfælde af, at denne aftale om voldgift ikke gælder for dig eller dit krav, vil enhver retstvist blive anlagt i de føderale eller statslige domstole i San Francisco County, Californien. Du og Weebly accepterer, at underkaste jer den personlige og eksklusive jurisdiktion tilhørende domstolene i San Francisco, Californien. UANSET EVENTUELLE LOVREGLER ELLER LOVE OM DET MODSATTE, SKAL ETHVERT KRAV ELLER SØGSMÅL, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL BRUGEN AF TJENESTEN ELLER DISSE VILKÅR, INDGIVES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, AT ET SÅDANT KRAV ELLER SØGSMÅL OPSTOD, ELLER FOR ALTID VÆRE FORBUDT.

25. Generelt

Vi kan sende meddelelser til dig via enten e-mail eller almindelig post. Tjenesten kan også sende meddelelser om ændringer til disse vilkår eller andre anliggender ved at vise dig meddelelser eller links til meddelelser på tjenesten. Disse vilkår og forholdet mellem dig og Weebly er underlagt lovene i staten Californien, uden hensyntagen til dens lovkonfliktbestemmelser. Du og Weebly accepterer, at underkaste jer den personlige og eksklusive jurisdiktion tilhørende domstolene i San Francisco, Californien. Weeblys manglende udøvelse eller håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i disse vilkår skal ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os og regulerer din brug af tjenesten og erstatter eventuelle tidligere aftaler (herunder, men ikke begrænset til, eventuelle tidligere versioner af disse vilkår). Du kan også være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der kan gælde, når du bruger associerede selskabers eller andre tjenester, tredjepartsindhold eller tredjepartssoftware. Hvis eventuel bestemmelse i disse vilkår eller indarbejdede dokumenter findes ugyldig af en kompetent domstol, er parterne dog enige om, at domstolen bør bestræbe sig på at gennemføre parternes hensigter som afspejlet i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i disse vilkår skal forblive i fuld kraft og effekt. Du accepterer, at uanset eventuelle lovregler eller love om det modsatte, skal ethvert krav eller søgsmål, der opstår som følge af eller relateret til brugen af tjenesten eller disse vilkår, indgives inden for et (1) år efter, at et sådant krav eller søgsmål opstod, eller for altid være forbudt. Afsnitstitlerne i disse vilkår er kun til bekvemmelighed og har ingen juridisk eller kontraktlig virkning. I anerkender og accepterer, at I hver især giver afkald på retten til at deltage som en sagsøger eller part af en gruppe af sagsøgere i eventuel påstået gruppesøgsmål eller repræsentativt søgsmål. Yderligere kan mere end én persons krav ikke konsolideres under nogen omstændigheder, i nogen form for gruppe- eller repræsentativt søgsmål eller på anden måde.

26. Overtrædelser

Besøg venligst vores misbrugsside for at indberette overtrædelser af disse vilkår.

Ændringslog:

6. november 2017: Afsnit 8: Præciserede ejerskab/sikkerhedskopiering af "indhold". Afsnit 8 og 11: Tilføjede yderligere kundesupportvilkår. Afsnit 13: Tilføjede yderligere vilkår og betingelser for Apple Pay og Android Pay. Afsnit 21 og 22: Præciserede sprog i overensstemmelse med New Jersey Truth-In Consumer Contract Warranty & Notice-rettigheder. Rettede nogle stavefejl.

februar 2016: Afsnit 18: Tilføjede e-mailmarkedsføringstjeneste. Opdaterede afsnitsnumre.